Władze Wydziału

Dziekan: dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AM

dyżur – czwartek 13.00 – 14.00, pokój 109
tel. 61 8568 933
e-mail: ksowinski@amuz.edu.pl

 

Prodziekan: mgr Jan Mazurek, st. wykł.

dyżur – wtorek 13.00 – 14.00, pokój 109
tel. 61 8568 933
e-mail: jmazurek@amuz.edu.pl

 

Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary: prof. dr hab. Mariusz Derewecki

dyżur –  poniedziałek 12.00 – 13.00, pokój 255
tel. 501 049 034
e-mail: mderewecki@amuz.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary: dr hab. Piotr Niewiedział, ad.

dyżur – środa 11.00 – 13.00, sala 357
tel. 608 313 230
e-mail: pniewiedzial@amuz.edu.pl

 

Kierownik Katedry Lutnictwa Artystycznego: dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM

dyżur – poniedziałek 11.30 – 12.30, pokój 53
tel. 608 527 976
e-mail: hstalmierska@amuz.edu.pl

 

Kierownik Katedry Kameralistyki: prof. dr hab. Bartosz Bryła
dyżur – wtorek 13.00 – 14.00, sala 259
tel. 61 8568 317
e-mail: bbryla@amuz.edu.pl
Skip to content