Pedagodzy Wydziału

PEDAGODZY

PROFESOR ZWYCZAJNY

 1. Prof. zw. dr hab. Marcin Baranowski – skrzypce
 2. Prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła – skrzypce
 3. Prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński – kontrabas
 4. Prof. zw. dr hab. Michał Grabarczyk – skrzypce (1/4 etatu)
 5. Prof. dr hab. Jakub Haufa – skrzypce
 6. Prof. zw. dr hab. Antoni Krupa – lutnictwo
 7. Prof. zw. dr hab. Andrzej Łapa – lutnictwo, konserwacja lutnicza

 

PROFESOR NADZWYCZAJNY AM POSIADAJĄCY STOPIEŃ DR HAB.

 1. Prof. dr hab. Mariusz Derewecki – skrzypce
 2. Dr hab. Arnold Dąbrowski, prof. AM – kameralistyka fortepianowa
 3. Dr hab. Ewa Guzowska, prof. AM – altówka
 4. Dr hab. Dorota Kwiecińska-Erenz, prof. AM – skrzypce
 5. Dr hab. Maciej Mazurek, prof. AM – wiolonczela
 6. Dr hab. Marcin Murawski, prof. AM – altówka, kameralistyka
 7. Dr hab. Ewelina Pachucka-Mazurek, prof. AM – skrzypce
 8. Dr hab. Janusz Purzycki, prof. AM – skrzypce, studia orkiestrowe
 9. Dr hab. Ewa Skrodzka, prof. AM – akustyka lutnicza (1/2 etatu)
 10. Dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AM kameralistyka fortepianowa
 11. Dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM – lutnictwo
 12. Dr hab. Jarosław Żołnierczyk, prof. AM – skrzypce, kameralistyka

 

ADIUNKT POSIADAJĄCY  STOPIEŃ DR HAB.

 1. Dr hab. Lech Bałaban, ad. – altówka
 2. Dr hab. Grażyna Czerwińska, ad. – kameralistyka fortepianowa
 3. Dr hab. Szymon Guzowski, ad. – kontrabas, kameralistyka
 4. Dr hab. Łukasz Kuropaczewski, ad. – gitara
 5. Dr hab. Izabela Mrozek, ad. – altówka
 6. Dr hab. Piotr Niewiedział, ad. – kameralistyka fortepianowa
 7. Dr hab. Katarzyna Polonek, ad. – wiolonczela
 8. Dr hab. Marcin Sikorski, ad. – kameralistyka fortepianowa

 

ADIUNKT

 1. Dr Aleksandra Bryła, ad. – skrzypce
 2. Dr Tomasz Kandulski, ad. – gitara
 3. Dr Tomasz Lisiecki, ad. – wiolonczela
 4. Dr Paulina Porazinska, ad. – harfa
 5. Dr Anna Starzec-Makandasis, ad. – kameralistyka fortepianowa
 6. Dr Joanna Zathey – Wójcińska, ad. – kameralistyka fortepianowa

 

STARSZY WYKŁADOWCA POSIADAJĄCY STOPIEŃ DOKTORA

 1. Dr Agnieszka Brojek, st. wykł. – studia orkiestrowe, literatura specjalistyczna, język włoski
 2. Dr Eugeniusz Zboralski, st. wykł. – wiolonczela

 

STARSZY WYKŁADOWCA

 1. Mgr Michał Francuz, st. wykł. – kameralistyka fortepianowa
 2. Mgr Paweł Mazur, st. wykł. – kameralistyka fortepianowa
 3. Mgr Jan Mazurek, st. wykł. – lutnictwo, historia sztuki lutniczej
 4. Mgr Patrycja Wachowicz, st. wykł. – kameralistyka fortepianowa

 

ASYSTENT

 1. Mgr Michał Bryła, as. – skrzypce
 2. Mgr Joanna Kreft, as. – skrzypce
 3. Mgr Marcin Krupa, as. – lutnictwo
 4. Mgr Jarosław Nadrzycki, as. – skrzypce
 5. Mgr Donat Zamiara, as. – kontrabas

 

WYKŁADOWCA

 1. Mgr Marcin Suszycki, wykł. – studia orkiestrowe, kameralistyka
Skip to content