Pedagodzy Wydziału

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 

Śpiew solowy

– prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil (Kierownik Katedry Wokalistyki)

– prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski (Kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej)

– prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska

– prof. dr hab. Antonina Kowtunow

– prof. dr hab. Iwona Kowalkowska

– prof. dr hab. Marek Moździerz (Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, prof. AM

– dr hab. Jarosław Bręk, ad.

– dr hab. Iwona Hossa-Derewecka, ad.

– dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, ad.

– dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad.

– dr Barbara Kubiak, ad.

– dr Marzena Michałowska, ad.

– dr Barbara Helena Zubanović-Baranowska, ad.

– dr hab. Tomasz Zagórski, ad.

– dr Joanna Horodko, as.

– mgr Jaromir Trafankowski, as.

– mgr Bartłomiej Szczeszek (umowa o dzieło)

 

Warsztaty, zespoły operowe, partie operowe

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– dr Przemysław Neumann, ad. (dyrygent)

– mgr Agnieszka Nagórka, wykł. (dyrygent)

– dr Milena Antoniewicz, wykł. (fortepian)

– dr Justyna Chęsy, wykł. (fortepian)

– mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł. (fortepian)

 

Aktorstwo, ruch sceniczny, taniec

– mgr Michał Kocurek, wykł.

– mgr Paweł Hadyński, st. wykł.

– mgr Leszek Rembowski (umowa o dzieło)

 

Akompaniament

– prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel

– dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska, prof. AM

– dr Szymon Musioł, ad. (Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– dr Justyna Chęsy, wykł.

– mgr Joanna Sipowicz, wykł.

– mgr Olena Skrok, wykł.

– mgr Alicja Tarczykowska, wykł.

– mgr Joanna Zaremba, st. wykł.

– dr Paulina Zarębska, wykł.

– mgr Michał Karasiewicz, wykł.

– mgr Kinga Mikołajczak, instr.

– mgr Grzegorz Rudny, wykł.

 

Partie operowe

– dr Justyna Chęsy, wykł.

– dr Olga Lemko, wykł.

– mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł..

– mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

 

Fortepian

– dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

– dr Justyna Chęsy, wykł.

– dr Milena Antoniewicz, wykł.