Pedagodzy Wydziału

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 

Śpiew solowy

– prof. zw. dr hab. Marek Moździerz (Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil (Kierownik Katedry Wokalistyki)

– prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski (Kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej)

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska

– prof. dr hab. Iwona Kowalkowska

– prof. dr hab. Tomasz Zagórski

– dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, prof. AM

– prof. dr hab. Jarosław Bręk

dr hab. Joanna Horodko, ad.

– dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, ad.

– dr hab. Barbara Kubiak, ad.

– dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad.

 

– dr Marzena Michałowska, ad.

– dr Jaromir Trafankowski, ad.

– mgr Bartłomiej Szczeszek

 

Śpiew musicalowy

– mgr Edyta Krzemień

– mgr Damian Aleksander

 

Zespoły operowe

– prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz (Kierownik Zakładu Muzyki Operowej)

– dr hab. Przemysław Neumann, ad. (dyrygent)

– dr Justyna Chęsy, wykł. (fortepian)

– dr José Maria Florêncio, ad. (dyrygent)

– mgr Bartłomiej Szczeszek

 

Aktorstwo, ruch sceniczny, taniec

– mgr Paweł Hadyński, st. wykł.

– mgr Piotr Kaźmierczak

– mgr Leszek Rembowski, wykł.

 

Akompaniament, repertuar wokalny

– prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel

– dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska, prof. AM

– dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

– dr Szymon Musioł, ad. (Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego)

– dr Paulina Zarębska, ad.

– dr Justyna Chęsy, wykł.

– mgr Joanna Sipowicz, wykł.

– mgr Olena Skrok, wykł.

– mgr Alicja Tarczykowska, wykł.

– mgr Joanna Zaremba, st. wykł.

– mgr Michał Karasiewicz, st. wykł.

– mgr Kinga Książczyk, instr.

– mgr Agata Sribniak, wykł.

– mgr Alicja Kosznik

– mgr Anna Haas-Niewiedział

– mgr Grzegorz Rudny

 

Partie operowe

– dr Olga Lemko, ad.

– mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł.

– mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

 

Fortepian

– dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

– dr Justyna Chęsy, wykł.

– dr Milena Antoniewicz, wykł.

– mgr Agata Sribniak, wykł.

– mgr Kinga Książczyk, instr.

– mgr Anna Haas-Niewiedział

– mgr Alicja Kosznik

 

Kształcenie słuchu

– mgr Wiesława Żok-Warchalewska, st. wykł.

 

Skip to content