Zofia Wojciechowska


Zofia-Wojciechowska

Zofia Wojciechowska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr nauk humanistycznych

Stanowisko
st. wykładowca

Specjalność
estetyka

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Artykuły krytyczne w czasopiśmie „Nurt”,
”Koncepcja natury w pismach Michała Sobeskiego” w: „Sztuka i Filozofia” Warszawa 1997,
Naukowiec w labiryncie sztuki, czy artysta w jej rhisomie? Michał Sobeski o awangardzie, kulturze masowej i sztuce egzotycznej w: Homines arts, et sciencia pod red. J.Astriab, A. M Kempiński, H.Kostrzewska Poznań 2000
Wydarzenie w Zachęcie, czyli o geście Olbrychskiego w: Edukacja wobec wartości, red. naukowa J. Kojkoł, P. J. Przybysz, Gdynia 2002
Michał Sobeski – poglądy estetyczne. Poznań 2002.
Hipoterapia – uzdrawiająca więź w: „Almanach usług medycznych” Sosnowiec 2013

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Udział w konferencjach:
Szósty Polski Zjazd Filozoficzny – Toruń 1995O
Konferencja naukowa ”Edukacja wobec wartości” Gdynia 2002

Zofia Wojciechowska jest pedagogiem i nauczycielem akademickim przez lata prowadzącym zajęcia ze studentami i uczniami

Od 1993 do dzisiaj jest zatrudniona w Akademii Muzycznej w Poznaniu jako starszy wykładowca. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z następujacych przedmiotów:
historiia kultury i sztuki
historia sztuki
historia filozofii
historia mediów z etyką

2013 wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile z następujących ptrzedmiotów:
historia filozofii
historia etyki

Od 2006 w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Trzciance prowadziła wykłady z:
historii filozofii
antropologii kultury
antropologii filozoficznej

Od 2004 – 2007 wykładoca historii filozofii i historii etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

2004 – 2006 starszy wykładowca historii filozofii na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

1992–1994 wykładowca historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

1984 – 1999 nauczyciel historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1988 nauczyciel mianowany.

1995 – 2002 nauczyciel historii sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych „Schola Posnaniensis” w Poznaniu

1982 – 1985 asystent prowadzący wykłady z historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu

1981 – 1982 nauczyciel historii sztuki w Państowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Wydział I
historia filozofii, historia sztuki

Wydział III
historia filozofii, historia kultury i sztuki

Kontakt: 
jedrusiowachata@poczta.onet.pl