Janina Tatarska

IMG_9762a

Janina Tatarska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1990 r.

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Janina Tatarska w 1993 roku zaangażowała się  w działalność wydawniczą uczelni, do 2007 r. pracowała jako redaktor naukowy w  Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W latach 1996-2002 aktywnie działała w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie. Współpracowała także z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku.
Od 1999 roku koordynuje naukowe i artystyczne działania Akademii Muzycznej w corocznych edycjach Poznańskiego  Festiwalu Nauki i Sztuki. Od 2003 roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Musica practica, musica theoretica”. Rozwija współpracę międzynarodową, zapraszając na wykłady i kursy mistrzowskie uznanych pedagogów wyższych uczelni muzycznych. Od szeregu lat bierze udział jako wykładowca w Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Współpracuje także w wieloma instytucjami kultury, uprawiając działalność prelegencką.
Podejmuje badania dotyczące polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, środowiska kompozytorskiego Poznania oraz muzyki fortepianowej XIX i XX wieku. Opublikowała szereg prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, haseł encyklopedycznych, m. in. w MGG, Encyklopedii Muzycznej PWM  oraz artykułów popularno-naukowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Prowadziła wykłady na temat polskiej muzyki XIX i XX wieku w wyższych uczelniach w Holandii, Rumunii, we Włoszech i USA. Pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Muzyki.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

PUBLIKACJE

I.  ARTYKUŁY NAUKOWE

•          „Sonaty fortepianowe Mozarta”, [w:] Zeszyty Naukowe nr III, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Poznań 1993.

•          „Wokół stylistyki ‘Wielkiej sonaty  fortepianowej G-dur’ Piotra Czajkowskiego”, [w:]  Zeszyty Naukowe nr V, Materiały z Sesji Naukowej  „W kręgu rosyjskiej muzyki fortepianowej”, Poznań 1994.

•          „Świat rzeczywisty, świat kreowany w muzyce polskiej doby romantyzmu”,  [w:] Zeszyty Naukowe nr VII, Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej  „Twórca romantyczny –  świat rzeczywisty, świat kreowany”, Poznań 1994.

•          „Działalność dydaktyczna, artystyczna i naukowa Uczelni w latach 1970-1995”, współautor Halina Lorkowska, [w:] „Akademia Muzyczna w Poznaniu w latach 1920-1995”, Poznań  1995.

•          “Ignacy Jan Paderewski Academy of Music”, [w:] “Academic Poznań”, Poznań 1997.

•          „Musik. KulturAtlas Polen”, współautor: Czesław Karolak, Gotha 1997.

•          „Muzyka religijna w PRL – teologia i wyzwolenie?” [w:] „Muzyka i totalitaryzm”, Poznań 1997.

•          „Kornel Michałowski 1923-1998”, [w:] „Kronika Miasta Poznania”,  Poznań 1998.

•          „Idea cykliczności w ‘Etiudach symfonicznych w formie wariacji’ op. 13 Roberta Schumanna”, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 10, Bydgoszcz 1998.

•          „Do problemu kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu”, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 10, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998.

•          „Łucjan Kamieński w Poznaniu w latach 1920-1947”, [w:] „Z dziejów kultury muzycznej Poznania”, Poznań 1999.

•          „Łucjan Kamieński – twórca polskiej etnomuzykologii”, [w:]  „Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999”,  Poznań 1999.

•          „Henryka Wieniawskiego związki z operą”, [w:] „Opera polska w XVIII i XIX wieku”,  Poznań 2000.

•          „Wokół naukowej działalności Kornela Michałowskiego”, „Biblioteka”, Poznań 2000.

•          „Corpus bibliographicum polonicum Kornela Michałowskiego” [w:]  „Homines, Ars et Scientia”, Praca zbiorowa dedykowana Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego z okazji jej osiemdziesięciolecia (1920-2000), Poznań 2000.

•          „Henryk Wieniawski`s Relationships with the Opera”, [w:] “Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries”,  Poznań 2001.

•          „Miniatura fortepianowa w twórczości  Raula Koczalskiego”, [w:] „Raul Koczalski”, z serii Biografie,  Poznań 2001.

•          „W poszukiwaniu duchowego wymiaru  ‘Sonaty 3 planet’ Jana Astriaba” [w:]  „Polska kultura muzyczna w XX wieku”, Poznań 2001.

•          „Kategoria narodowa w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego”, [w:] „Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury”, Poznań 2001.

•          „Feliks  Nowowiejski – gatunek, forma, styl. Do problematyki”, [w:] „Środowisko – Kompozytor – Dzieło w  muzyce polskiej XX wieku”, Poznań 2003.

•          „Stefan Bolesław Poradowski. Obecność utajona, obecność ideacyjna”, [w:] „W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność”, Poznań 2004.

•          „Środowisko kompozytorskie Poznania XX wieku wobec idei regionalizmu”, [w:] „Muzyka i jej konteksty”, cz. I, Poznań 2005.

•          „Kalendarium polskiej kultury muzycznej 1900 – 2000”, współautorzy: Magdalena Dziadek, Stanisław Dybowski, [w:]  „Słownik kompozytorów polskich XX wieku”, cz. I  Eseje, Gdańsk 2005.

•          „Dialektyka żywiołów w muzyce Jana Astriaba”, [w:] „Muzyka i jej konteksty” cz. II, Poznań 2006.

•          „Wokół archetypów klasyczno-romantycznej pianistyki Witolda Lutosławskiego” [w:]  „Sztuki nie sposób tworzyć ex nihilo”, Łódź 2006.

•          „Etiudy fortepianowe Karola Szymanowskiego – archetypiczna postać gatunku i jego transformacje”, [w:] „Dzieło muzyczne i jego archetyp”, Bydgoszcz 2006.

•          „Z badań nad polską etiudą fortepianową I połowy XX wieku”, [w:] „Muzyka Fortepianowa XIV”,  Gdańsk 2007.

•          „O kilku aspektach intertekstualności. Wariacje fortepianowe na temat Paganiniego: Friedman – Lutosławski – Madey”, (w:] De musica commentarii, Poznań 2008.

•          „Etiudy fortepianowe Bolesława Woytowicza. Problematyka gatunku”, [w:] „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”, t. XI, Wrocław 2008.

•          „Etiudy Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich”, [w:] „Dzieło muzyczne i jego rezonans”, Bydgoszcz 2008.

•          „Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej”, [w:] „Dzieło muzyczne i jego konteksty”, Bydgoszcz 2009.

•       “The dialectics of the elements in Jan Astriab`s music”, [w:] “Music and Theory. Selected articles”, Poznań 2010.

•          „Edward Wolff – dialektyka formy cyklicznej”, [w:] „Analiza dzieła muzycznego”, t. II, Wrocław 2012.

•          „Gatunek etiudy fortepianowej w perspektywie kultury”, [w:] „Musica inter artes”, Katowice 2013.

•          „‘Impressions pour la fin du siècle’ Moniki Kędziory – między modernizmem a teraźniejszością”, [w:] „De musica commentarii” t. 4, Poznań 2013.

•          „Łucjan Kamieński. Kultura narodowa w perspektywie doświadczenia indywidualnego”, [w:] „Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia”, t. III, Warszawa 2013.

•          “Józef Wieniawski – Ferenc Liszt. Concert Etude in Perspective of the Genre”, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology vol. 13: “ The Music of Liszt and Mahler: interpretation, context, reinterpretation”, Poznań 2013.

•          „Jan Michał Wieczorek – twórca wobec tradycji”,  [w:] „De musica Commentari”, współautor: Maria Majewska, Poznań, w druku.

•          „Witold Lutosławski – Wariacje na temat Paganiniego. Między konwencją a praktyką”, [w:] „De musica Commentari”, Poznań, w druku.

II. ARTYKUŁY W ENCYKLOPEDIACH I SŁOWNIKACH

•          „ Astriab Jan”, [w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, suplement, pod  red. E. Dziębowskiej, t. ab, Kraków 1998.

•          „Bukowski Mirosław”, [w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, suplement, pod  red. E. Dziębowskiej, t. ab,  Kraków  1998.

•          „Makowski Mieczysław”, [w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, pod  red. E. Dziębowskiej, t. m, Kraków 2000.

•          „Nowowiejski Feliks Maria”, [w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, pod  red. E. Dziębowskiej, t. n-pa,  Kraków 2002.

•          „Poradowski Stefan Bolesław”,[w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, pod  red. E. Dziębowskiej, t. pe-r, Kraków 2004.

•          „Rozbicki Kazimierz”, [w:] „Encyklopedia Muzyczna PWM”, część biograficzna, pod  red. E. Dziębowskiej, t. pe-r, Kraków 2004.

•          „Nowowiejski Feliks“, [w:] „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, t. 12 Mer-Pai, szp. 1236-1237, Kassel 2004.

•          „Kamieński Łucjan“, (w:) „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, Supplementband, Kassel 2008.

•          „Jan Astriab“,  „Jerzy Brodniewicz“, „Mirosław Bukowski“, „Łucjan Kamieński“, „Monika Kędziora“, „Witold Krzemieński“, „Mieczysław Makowski“, „Feliks Nowowiejski“,  „Marian Obst“, „Stefan Bolesław Poradowski“, „Zenon Schubert“, „Henryk Swolkień“, „Jacek Sykulski“, „Jerzy Zieleniak“, [w:] „Kompozytorzy polscy 1918-2000”,  cz. II biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk- Warszawa 2007; „Polish Music. Polish Composers 1918-2010”, red. Marek Podhajski,  Gdańsk-Lublin 2013.

•          „Henryk Opieński”,  „Encyklopedia Katolicka”, tom XIV, Lublin 2010.

III. ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE (wybór)

 • „L. van Beethoven, Msza C-dur op. 68, I Symfonia C-dur op. 21”, [w:] Program, Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznań 1995.
 • „Akademia Muzyczna w Poznaniu, 1920-1995”, „Głos Wielkopolan”, listopad 1995
 • „Hector Berlioz ‘Les nuits d`été. L. Van Beethoven VII Symfonia A-dur”, Program „Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny”, Poznań 1996
 • „Kolędy różnych narodów”, Stefan Stuligrosz, Poznańskie Słowiki, książeczka programowa, CD, Musicon MCD 012
 • „Roman Maciejewski. Four Insights into Music”, książeczka programowa, CD, wyd. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2008.
 • „Piotr Czajkowski. Uwertura-fantazja ‘Romeo i Julia’”, [w:] Program, Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznań 2008.
 • „Sergiusz Rachmaninow. III Koncert fortepianowy d-moll op. 30. Rapsodia na temat Paganiniego a-moll op. 43”, [w:] Program, Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznań 2008.
 • „Wielki romantyk i wielki symfonik” [w:] Program, Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznań 2010.
 • „Środowisko kompozytorskie Poznania”, książeczka programowa, CD, wyd. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,  Poznań 2013.

IV. Recenzje i sprawozdania, m. in.: [w:] „Muzyka”, „Ruch Muzyczny”, „Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”; recenzje projektów badawczych; recenzje wydawnicze.

REFERATY, WYKŁADY, MASTER CLASSES

•          „Lidia Zielińska – węzłowe kwestie twórczości”, Sesja Naukowa „Kompozytor i jego środowisko”, Akademia Muzyczna, Poznań, 20 III 1990;

•          „Sonaty fortepianowe Mozarta”, Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona życiu i twórczości W. A. Mozarta w 200. rocznicę śmierci, Akademia Muzyczna, Poznań, 4 III 1991;

•          „W muzycznym Poznaniu”,  12 II 1992,  Heercenven,  Holandia;

•          „Sonaty fortepianowe Mozarta”, Dni Muzyki „Jesienna Kamerata”, 4 X 1991, Kalisz;

•          „Stanisława Moniuszki kategoria narodowa w muzyce”, wykład inauguracyjny, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 10 X 1992; Filia AM w Szczecinie, 17 X 1992;

•          „Wokół stylistyki Wielkiej sonaty fortepianowej G-dur Piotra Czajkowskiego”, Ogólnopolska Sesja Naukowa “W kręgu rosyjskiej muzyki fortepianowej”, Akademia Muzyczna, Poznań, 5 IV 1993;

•          „Stanisława Moniuszki wątki patriotyczne w muzyce”, UAM Poznań, 7 V 1993;

•          „Świat rzeczywisty, świat kreowany w muzyce polskiej doby romantyzmu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Twórca romantyczny, świat rzeczywisty – świat kreowany”, Akademia Muzyczna, Poznań 18 I 1994;

•          „O niektórych aspektach polskiego romantyzmu w muzyce”, Konwersatorium, Zakład Muzykologii UAM, 9 V 1994 Poznań;

•          „Łucjan Kamieński w Poznaniu w latach 1920-1947”, Ogólnopolska Sesja Naukowa “Tradycja – Kultura – Muzyka”, Akademia Muzyczna, Poznań 17 X 1995;

•          „Muzyka religijna w PRL – teologia i wyzwolenie?” Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna,  Akademia Muzyczna, UAM, Poznań, 15 III 1996;

•          „Idea cykliczności w ‘Etiudach symfonicznych’ op. 13 Roberta Schumanna”, Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu “Język – System – Styl – Forma”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 13 XI 1996;

•          „Wokół ‘Sonaty 3 planet’ Jana Astriaba”, Sesja naukowa “Polska Muzyka Współczesna. Modernizm – awangarda – postmodernizm”, Uniwersytet Śląski,  Cieszyn, 28 X 1997;

•          „Do problemu kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu”, Ogólnopolska konferencja Naukowa z cyklu “Język – System – Styl – Forma” Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 18 XI 1997;

•          „Idea miniatury fortepianowej w twórczości Raula Koczalskiego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Raul Koczalski na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku”, Akademia Muzyczna, Poznań, 24 I 1998;

•          „Wokół ‘Sonaty 3 planet’ Jana Astriaba”, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka fortepianowa”, Akademia Muzyczna, Gdańsk, 20 XI 1998;

•          „O niektórych aspektach kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznań, 14 XI 1999;

•          „Gatunek miniatury fortepianowej w twórczości Raula Koczalskiego”, Ogólnopolska konferencja Naukowa z cyklu “Język – System – Styl – Forma”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 26 XI 1999;

•          „Henryka Wieniawskiego związki z operą”, II Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna “Opera polska w XVIII i XIX wieku”, Akademia Muzyczna, UAM, Poznań, 18 V 1999;

•          „‘Corpus bibliographicum polonicum’ Kornela Michałowskiego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Polska kultura muzyczna w XX wieku”, Akademia Muzyczna, Poznań, 10 XII 1999;

•          „Specyfika kultury muzycznej Wielkopolski”, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Muzyka polska XX wieku”, Akademia Muzyczna, Gdańsk, 29 XII 1999;

•          „Między nowoczesnością a tradycją – problemy stylistyki”, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Kompozytorzy polscy XX wieku. Biograficzne uwarunkowania twórczości”,   Akademia Muzyczna, Gdańsk, 28 XII 2000;

•          „Kategoria narodowa w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ignacy Jan Paderewski w perspektywie kultury XIX i XX wieku”, Akademia Muzyczna, Poznań, 14 V 2001;

•          „Ignacy Jan Paderewski. Od lokalności do uniwersalności”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka fortepianowa”, Akademia Muzyczna, Gdańsk 23 XI 2001;

•          „Łucjan Kamieński – muzykolog, kompozytor, pedagog”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „80-lecie toruńskich szkół muzycznych”, Toruń, 24 XI 2001;

•          „Stefan Bolesław Poradowski. Obecność utajona, obecność ideacyjna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska kultura muzyczna XX wieku”, Akademia Muzyczna, Poznań, 25 X 2002;

•          „Feliks Nowowiejski – gatunek, forma, styl. Do problematyki”, Ogólnopolska konferencja Naukowa z cyklu “Język – System – Styl – Forma”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 19 III 2002;

•          „Ignacy Jan Paderewski. Twórca wobec wartości”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznań, 16 X 2002;

•          „Stefana Bolesława Poradowskiego odsłony twórczości”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Język – System – Styl – Forma”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 24 III 2003;

•          „Idee regionalizmu w środowisku kompozytorskim Poznania I połowy XX wieku”, Ogólnopolska konferencja Naukowa “Środowisko muzyczne Poznania w XX wieku”, Akademia Muzyczna, Poznań, 2 IV 2003;

•          „Henryka Wieniawskiego droga do sławy”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznań, 15 X 2003;

•          „’Cudowne dzieci’ w europejskiej  kulturze muzycznej XVIII i XIX wieku”, projekt artystyczno-naukowy “Dziecko w kulturze europejskiej”, Uniwersytet Śląski,  Katowice, 17 V 2004;

•          „’Na białych i czarnych’ czyli krótka historia z życia fortepianu”, VII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki; Poznań, 15 X 2004;

•          „Dialektyka żywiołów w muzyce Jana Astriaba”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica theoretica”, Poznań, 29 IV 2005;

•          „Edukacja artystyczna wobec idei regionalizmu. Studium jednego przypadku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Estetyczny wymiar edukacji”, Akademia Muzyczna, Katowice, Uniwersytet Śląski, Kolegium Nauczycielskie, Bytom, 17-19 V 2005;

•          „Żywioł wody w muzycznych interpretacjach”, Poznański Festiwal Nauki Sztuki, PAN Poznań, 13 X 2005;

•          „Etiudy fortepianowe Karola Szymanowskiego – archetypiczna postać gatunku i jego transformacje”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dzieło muzyczne i jego archetyp”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 24-25 XI 2005;

•          „Postmodernizm a współczesna kultura muzyczna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  “Postmodernizm – w poszukiwaniu metod  analizy i interpretacji muzyki”, Akademia Muzyczna, Gdańsk, 9 XII 2005;

•          „Wokół ‘Sonaty 3 planet’ Jana Astriaba”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jan Astriab – człowiek, dzieło, konteksty”, Akademia Muzyczna, Poznań, 20 III 2006;

•          „Wokół archetypów klasyczno-romantycznej pianistyki Witolda Lutosławskiego” (I), Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuki nie sposób tworzyć ex nihilo”, Akademia  Muzyczna, Łódź, 26 IV 2006;

•          „Wokół archetypów klasyczno-romantycznej pianistyki Witolda Lutosławskiego” (II), Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica   theoretica”, Akademia Muzyczna, Poznań, 9 V 2006;

•          „Po co nam fortepian…, czyli sztuka pianistyczna we współczesnej kulturze”,  Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, PAN, Poznań 12 X 2006;

•          „Archetypiczność gatunku i jego transformacje w Etiudach fortepianowych Bolesława Woytowicza”, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”, Wrocław, 15-17 III 2007;

•          „Polska etiuda fortepianowa w XX wieku: teoria i praktyka formy cyklicznej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Musica practica, musica theoretica”, Poznań, 16-17 IV 2007;

•          „W kręgu amerykańskiej muzyki fortepianowej”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, UAM Poznań, 12 X 2007;

•          „Etiudy Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich”, IV Międzynarodowe Sympozjum  „Dzieło muzyczne i jego rezonans”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 20-21 XI 2007;

•          „Z badań nad polską etiudą fortepianową I połowy XX wieku”,  XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa  Muzyka Fortepianowa 2007, Akademia Muzyczna, Gdańsk 2007;

•          „O kilku aspektach intertekstualności. Wariacje fortepianowe na temat Paganiniego: Friedman – Lutosławski – Madey”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Musica practica, musica theoretica”, Akademia Muzyczna, Poznań, 4-5 IV 2008;

•          „Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej”, V Międzynarodowe Sympozjum  „Dzieło muzyczne i jego konteksty”, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz, 25-26 listopada 2008;

•          „Problematyka techniki pianistycznej w polskiej etiudzie fortepianowej w I połowie XX wieku”,  Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis”, Akademia Muzyczna, Wrocław 15-16 XII 2008;

•          „Gatunek etiudy fortepianowej w kontekście kultury”,  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Musica Inter Artes”, Akademia Muzyczna, Katowice, 10-12 III 2009;

•          „Idea różnorodności w jedności i jej muzyczne konkretyzacje”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica theoretica”, Akademia Muzyczna, Poznań, 4-5 IV 2009;

•          “Three Insights into Polish Music: Zarębski, Szymanowski, Lutosławski”, Judson University, Elgin, Chicago, USA, 18 IX 2009;

•          „Łucjan Kamieński. Kultura narodowa w perspektywie doświadczenia indywidualnego”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna “Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia”, Warszawa, 16-17 XI 2009;

•          „Etiudy Fryderyka Chopina. Idea różnorodności w jedności”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  “Fryderyk Chopin (1810 – 1849) –  dwa wieki fascynacji”, Warszawa, 22-24 II 2010;

•          „Łucjan Kamieński w perspektywie narodowej i kulturowej rzeczywistości. Studium jednego przypadku”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica theoretica”, Poznań, 19-20 IV 2010;

•          „Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny”, Festival Chanterelle, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski, 15 V 2010;

•          „Etiudy fortepianowe Antoniego Kątskiego i Edwarda Wolffa w perspektywie transformacji gatunku”; XV Międzynarodowa Sesja Naukowa „Muzyka Fortepianowa”, Akademia Muzyczna, Gdańsk, 9-10 XII 2010;

•          „Edward Wolff – dialektyka formy cyklicznej”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis”, Akademia Muzyczna, Wrocław, 22-23 III 2011;

•            „’Impressions pour la fin du siècle’ Moniki Kędziory – między modernizmem a teraźniejszością”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica theoretica”, Poznań, 13-14 IV 2011;

•          „Adolfo Fumagalli – ‚Ecole Moderne du Pianist‘. About the Contextual Conditions of the Output, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe “Europe and Nationalism: Piano Studies in Italy in the XIX Century after Chopin  and Liszt”, z cyklu: “Tasti Neri, Tasti Blanchi”, Conservatorio di Novara, Włochy, 25-28 IX 2011;

•          „Karol Szymanowski – Witold Lutosławski: pensiero ed estetica”, cykl wykładów, Conservatorio di Perugia, Włochy, 7-11 V 2012;

•          „Jan Michał Wieczorek – twórca wobec tradycji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: “Pedagodzy i absolwenci szkół muzycznych w Toruniu 1921-2011”, Toruń, 25-26 XI 2011;

•          „Józef Wieniawski – Ferenz Liszt. Etiuda koncertowa w perspektywie gatunku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „’Moje czasy jeszcze nadejdą…’ Epoka Liszta i Mahlera w reinterpretacjach modernistycznych i postmodernistycznych”, Poznań, 8-9 XII 2012;

•          „Witold Lutosławski – ‘Wariacje na temat Paganiniego’. Między historyczną konwencją a praktyką”, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Musica practica, musica theoretica” pt. “Muzyka kameralna modernizmu i postmodernizmu. Między normą a wyzwoleniem”, Poznań, 24-25 IV 2013;

•          „Style Transformations in Szymanowski`s Piano Music”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  “Directii stilistice in creatia muzicala congtemporana”, Akademia Muzyczna, Cluj, Rumunia, 13-18 V 2013;

•          „Three Insights into Witold Lutosławski Piano Music”, master classes, Międzynarodowy Festiwal im. Sigismunda Toduty, Akademia Muzyczna, Cluj Rumunia, 14 V 2013;

•          „Między konwencją a kreacją. Dźwiękowy obraz świata w muzyce fortepianowej Sergiusz Rachmaninowa”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka Fortepianowa XVI”, Akademia Muzyczna,  Gdańsk, 6-7 XII 2013;

•          „Witold Lutosławski w kontekście muzyki europejskiej”, Festiwal „Witold Lutosławski – Preludium dla portretu”, Poznań, 17 X 2013;

•          „Topika narodowa w polskiej muzyce fortepianowej”, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 10 XI 2013;

•          „Etiuda fortepianowa w twórczości kompozytorów polskich”, III Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej, IX Międzynarodowe Forum Pianistyczne, Sanok, 3 II 2014;

 • Wykłady i master classes, Akademia Muzyczna, Maastricht, Holandia, 17-19 III 2014
 • “Polish Music – Introduction”
 • “Three Insights  into Lutosławski`s Music”
 • “Style Transformations in Szymanowski`s Piano Music”
 • “Concert Etude Examined from the Perspective of the Genre”
 • Wykłady i master classes,  Conservatorio Statale di Musica, Avellino (Włochy), 7-10    VII 2014
 • “Polish Musical Culture in the Context of Historical Changes”
 • “Polish Music in Romantic Area”
 • ‘Fryderyk Chopin. Idea, Style and Interpretation”
 • “Thoughts on the Musical Idea and Its Presentation in Music by Karol     Szymanowski”

REDAKCJA NAUKOWA

(Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  w Poznaniu)

•          Zeszyty Naukowe nr III, Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej poświęconej życiu i twórczości

•          W. A. Mozarta w 200. rocznicę śmierci, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1993

•          Zeszyty Naukowe nr IV ,red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1993

•          Zeszyty Naukowe nr V, Materiały z Sesji Naukowej  „W kręgu rosyjskiej muzyki fortepianowej”, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1994

•          Zeszyty Naukowe nr VI, Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej  „Muzyka baroku – style, interpretacje, stylizacje”, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1994

•          5. Zeszyty Naukowe nr VII,   Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej  „Twórca romantyczny –  świat rzeczywisty, świat kreowany”, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1994

•          „Akademia Muzyczna w Poznaniu w latach 1920-1995”, red. T. Brodniewicz, A. M. Kempiński, J. Kempiński, H. Kostrzewska, H.  Lorkowska, J. Tatarska, Poznań 1995

•          „Muzyka i totalitaryzm”,  red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska, Poznań 1996

•          „Z dziejów kultury muzycznej Poznania’,  red. J. Astriab, W. Kaczocha, Poznań 1996

•          „Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła”,  red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1998

•          Musica practica – musica theoretica 1: „Dzieło muzyczne. Studia i rozprawy”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 1999

•          „Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2001

•          „Raul Koczalski”, z serii „Biografie”,  red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2001.

•          „Kronika Jubileuszu, 80 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 1920-2000”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2001

•          Musica practica – musica theoretica 3: „Polska kultura muzyczna w XX wieku”,  red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2001

•          „Stefan Stuligrosz – Doktor Honoris Causa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2002

•          Musica practica – musica theoretica 6: „Środowisko – Kompozytor – Dzieło w muzyce polskiej XX wieku”,  red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska,  Poznań 2003

•          „Ogólnopolskie Konkursy Dyrygentów Chóralnych w latach 1986 – 2004”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska,  Poznań 2004

•          Musica practica- Musica theoretica 7: „W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2004

•          „Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w latach 1999-2005. Do dokumentacji”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2005

•          „Recepcja i wyobraźnia w procesie kształcenia słuchu’, red.  T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2005

•          Musica practica – musica theoretica 9: „Muzyka i jej konteksty” cz. I,  red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2005.

•          „85 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 1920 – 2005, Do dokumentacji  1999 – 2005”, red.  T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2005

•          Musica practica – musica theoretica 10: „Muzyka i jej konteksty”, cz. II, red.  T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2006

•          „Kształcenie słuchu harmonicznego”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2007

•          „Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny”, red. A. Brożek, J. Dankowska,  J. Tatarska, Warszawa, Poznań 2010

Nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, 1995 r.

Dyplom Ministra Kultury i Sztuki, 2003 r.

Zasłużony Działacz Kultury, 2005 r.

Srebrny Medal za długoletnia służbę, 2008 r.

Medal Edukacji Narodowej,  2009 r.

Nagrody rektorskie indywidualne:

•          1989 r.

•          1990 r.

•          1991 r.

•          1995 r.

•          1996 r.

•          1998 r.

•          2005 r.

•          2008 r.

•          2012 r.

Nagrody rektorskie zespołowe:

•            2001 r.

•            2002 r.

Zatrudnienie na Wydziale

I

Prowadzone przedmioty, Wydział

Seminarium teorii muzyki, W. I r. II lic.

Seminarium muzyki polskiej, W. I r. III lic.

Metodologia pracy badawczej, W. I r. I mgr

Seminarium pracy licencjackiej, W. I r. III

Seminarium pracy magisterskiej W. I  r. II mgr

Seminarium pisemnej pracy dyplomowej, W. I r. I mgr

Literatura specjalistyczna – fortepian, W. II r. II, r. III lic, r. I mgr

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, W. II

Kontakt: 

tatarskanina@interia.pl