Alicja Tarczykowska

alicja-koncert-twon-2
Alicja Tarczykowska

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
magister sztuki, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 2006

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończyła w 2008 roku. Jako stypendystka programu Socrates Erasmus kształciła się również w Istituto Musicale Achille Peri w Reggio Emilia we Włoszech, w klasie prof. Ennio Pastorino i prof. An Li Pang (2005) .
Brała udział w mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez takich profesorów jak Katarzyna Popowa-Zydroń, Aleksiej Orłowiecki, Andrzej Jasiński, Kevin Kenner, Jerzy Sulikowski oraz Andrzej Tatarski. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała dwukrotnie Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia.
W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
Od czerwca 2015 roku jest uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie, gdzie ma okazję zdobywać specjalizację i doświadczenie w pracy korepetytora wokalnego. Do tej pory brała udział m.in. w warsztatach i kursach mistrzowskich, prowadzonych przez takich artystów jak Eytan Pessen, Matthias Rexroth, Izabela Kłosińska, Jerzy Marchwiński, Neil Shicoff, Peter McClintock, Brenda Hurley, Tatiana Busuioc i Anna Marchwińska.
Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od roku 2011 jest również wykładowcą na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako kameralistka, współpracując zarówno ze śpiewakami jak i instrumentalistami. Posiada bogaty repertuar, zawierający utwory literatury wokalnej i skrzypcowej, a także altówkowej, wiolonczelowej i inne. W 2006 roku wystąpiła jako solistka na koncercie z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Zygmunta Rycherta w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Rubena Silvy w Dworze Artusa w Toruniu.
Towarzyszyła śpiewakom podczas Kursów Wokalnych we Włoszakowicach, które prowadzi prof. Wojciech Maciejowski (2012-2016). Ponadto towarzyszyła śpiewakom podczas Mistrzowskich Kursów Wokalnych prowadzonych przez takich profesorów jak Izabela Kłosińska, Urszula Kryger, Marek Rzepka, Helena Łazarska, Matjaz Robavs, Adam Kruszewski, Anita Garanca, Eva Blahova, Agnieszka Rehlis i Luigi Petroni.
W roku 2014 uzyskała Nagrodę za najlepszą współpracę pianistyczną na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja), a w roku 2015 Dyplom za wyróżniający się akompaniament na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie.
Otrzymała indywidualną nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz zespołową nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu (2014).
W roku 2016 towarzyszyła śpiewakom podczas IX Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie w roli oficjalnego pianisty Konkursu.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
2014 – Konkurs Wokalny Iuventus Canti, Vrable, Słowacja – Nagroda za najlepszą współpracę pianistyczną
2015 – Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie – Dyplom za wyróżniający się akompaniament
2014 – Zespołowa Nagroda Rektorska III st. Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu
2014 – Indywidualna Nagroda Rektorska III st. Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
2005, 2001 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2005 – Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2000 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Zatrudnienie na Wydziale
III

Prowadzone przedmioty
Repertuar wokalny
Praca z akompaniatorem

Kontakt
alicjatarczykowska@wp.pl

 

English

 

Alicja Tarczykowska 

Academic title and degree, institution, graduation year
Master of Arts, Academy of Music in Bydgoszcz, 2006

Position
lecturer

Speciality
Pianist, Vocal coach

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
Graduated from the Academy of Music in Bydgoszcz (Poland) with honours in piano performance under prof. Wieslawa Ronowska (2006). Completed the postgraduate piano studies in the master class of prof. Katarzyna Popowa – Zydroń (2008). Participated in the Socrates Erasmus Programme studying in the Istituto Musicale in Reggio Emilia (Italy) under prof. Ennio Pastorino and prof. An Li Pang. Improved her skills in numerous piano master classes, conducted by outstanding professors: Katarzyna Popowa-Zydroń, Aleksiej Orłowiecki, Andrzej Jasiński, Kevin Kenner and Jerzy Sulikowski. Completed the post-graduate studies in the University of Music in Warsaw (in specialization of art-song performing). She is a recipient of the Opera Academy Programme held by The Teatr Wielki – Polish National Opera, where she gains experience and specialization in vocal coaching with such great musicians as: Eytan Pessen, Matthias Rexroth and Izabela Kłosińska.
Currently she works as a chamber pianist and coach both in the Academy of Music in Bydgoszcz and in the Academy of Music in Poznań. She has a lively chamber activity and an extensive repertoire, in which vocal music takes a special place. She accompanies singers in many artistic events, like festivals, concerts, competitions and master classes.
She is a prize winner of awards and distinctions of the international and national piano competitions: in Paris (1995), Prague (1999), Lodz (Poland,1999), Warsaw (2000), Plock (Poland, 2001) and others. She is a scholar of Minister of Culture and National Heritage (2001, 2005), of Marshal of Kuyavian and Pomeranian district, as well, as a prize winner of the Award of the President of Torun City (2000).
In 2006 she performed as a soloist with the Academic Symphony Orchestra conducted by Zygmunt Rychert in Pomeranian Philharmonic Hall in Bydgoszcz (Poland) and with the Torun Symphony Orchestra conducted by Ruben Silva in Artus Hall (Torun, Poland).
She won the prize for the best pianist – cooperation during the International Iuventus Canti Vocal Competition in Vrable (2014)
She has been awarded both by the President of Academy of Music in Bydgoszcz and by the President of Academy of Music in Poznań (2014).

Employment at the Faculty
III

Courses taught
Vocal repertoire

e-mail
alicjatarczykowska@wp.pl

Skip to content