Teresa Śnitko

510

 

Teresa Śnitko

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2000

Stanowisko
docent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
edukacja muzyczna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Działalność edukacyjna, naukowa i organizacyjna obejmuje:

1. Wykłady i warsztaty oraz kursy dokształcające dla nauczycieli (we współpracy z ODN
w Poznaniu, ASP w Poznaniu, PWSZ w Lesznie, WSNHiD w Poznaniu) także w ramach studiów podyplomowych.
2. Referaty z zakresu problematyki pedagogiki muzycznej podczas konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych ( m. in. Edukacyjne funkcje szkolnego repertuaru pieśniowego,
na przykładzie klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej – Akademia Muzyczna
w Katowicach ; Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”- Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów z wykorzystaniem repertuaru pieśniowego – Akademia Świętokrzyska w Kielcach; Ruch z muzyką – założenia programowe dla szkół ogólnokształcących a ich realizacja – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Kształcenie nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie).
3. Publikacje artykułów o tematyce edukacji muzycznej (m.in. w Miesięczniku Wielkopolskiej Oświaty Otwarta Szkoła; w Roczniku Naukowym PWSZ w Lesznie; w Leszczyńskim Notatniku Akademickim; w pracach zbiorowych: Homines, ars et scientia, pod red. J. Astriaba,
A.M. Kempińskiego, H. Kostrzewskiej; Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność, pod red. L. Markiewicza); Dźwięki i słowa. Z doświadczeń i obserwacji, pod red.
T. Brodniewicz, H. Kostrzewskiej.
4. Badania naukowe dotyczące warunków realizacji edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym ( m.in. Rola pieśni szkolnej w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży szkół ogólnokształcących; Wykorzystanie elementów systemu Carla Orffa na lekcjach muzyki
w szkołach ogólnokształcących ).
5. Kierowanie 55 pracami magisterskimi, w tym jedną wyróżnioną w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku, oraz ponad 100 dyplomowymi I stopnia.
6. Współorganizowanie ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli i studentów popularyzujących nowoczesne metody edukacji muzycznej (m.in. Rozwijanie aktywności twórczej u uczniów w kontekście europejskich systemów pedagogiki muzycznej – prof. Gianni Nuti, Universita della Valle d’Aosta; Emisja głosu dzieci i młodzieży w śpiewie zespołowym – wybrane problemy – dr Alena Ticha, Uniwersytet Karola w Pradze; Zastosowanie metody
C. Orffa w nauczaniu muzyki w szkole ogólnokształcącej – prof. Dagmar Waśkiewicz (Niemcy);
międzynarodowe konferencje z cyklu NOWOCZESNE METODY EDUKACJI MUZYCZNEJ).
7. Pełnienie funkcji koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” od początku jego istnienia ( 2006 roku)
8. Organizowanie konkursów dla uczniów szkół ogólnokształcących, m.in. Wielkopolskich konkursów chórów szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska” (2009 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r.,)
9. Uczestnictwo w pracach Jury w konkursach i przeglądach, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku – 2002 r., 2004 r.,
w V Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym „Hej, kolęda, kolęda!” w Luboniu -2009 r., w konkursie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki – 2012 r.; w Przeglądzie Rejonowym przed IV Ogólnopolskim Festiwalem Kolęd i Pastorałek -Będzin 1998; w Wojewódzkim Konkursie Fletowym dla uczniów szkół ogólnokształcących – w latach 1991-1998; w Ogólnopolskim konkursie na scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych Rocie i Feliksowi Nowowiejskiemu w 100 rocznicę skomponowania i pierwszego wykonania pieśni – 2009 r.; Wojewódzkim Konkursie Chopin – polski, europejski, światowy dla uczniów gimnazjów i liceów – 2010 r.
10. Współpraca w przygotowaniu Śpiewanek Stuligrosza organizowanych cyklicznie przez Fundację „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”.
11. Popularyzowanie gry na flażolecie we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania
12. Przygotowanie widowisk słowno-muzycznych ( w sumie ponad 20) z udziałem studentów
i uczniów szkół ogólnokształcących
13. Udział w przygotowaniu wydarzeń muzycznych z udziałem chórów szkolnych, m.in.:
– prapremiery polskiej Historii Bożego Narodzenia – Gunild Keetman, Carla Orffa (około 1000 wykonawców)
– przeglądu chórów szkolnych Praojcom na chwałę… w ramach akcji plenerowej „HASŁO” – Rota” w 100 – lecie skomponowania i prawykonania „Roty” M. Konopnickiej
i F. Nowowiejskiego
– spotkania muzycznego Kompozytorzy Wielkopolscy. Od Wacława z Szamotuł do…

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi – 2001 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2005 r.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 2010 r.

Nagrody:

I. Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu:
1997 r. –II stopnia
2001 r. – II stopnia
2004 r. – III stopnia
2008 r. – III stopnia
2009 r. – I stopnia (zespołowa)

II. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie:
2005 r. – I stopnia (zespołowa)
2007 r. – (zespołowa)
III. Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Lesznie:
2000 r.

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
podstawy dydaktyki
pedagogika
metodyka edukacji muzycznej
metodyka i teoria kształcenia nauczycieli edukacji muzycznej
metodologia pracy dyplomowej

Kontakt: 
teresa.snitko@gmail.com