Krzysztof Szaniecki

Krzysztof Szaniecki

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr sztuki, PWSM-Poznań-1979

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
śpiew solowy, reżyseria

Specjalność
reżyseria operowa

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje
Ponad 2500 spektakli w 82 rolach (solista Teatru Wielkiego ), występy w większości krajów europejskich, w Ameryce Północnej i Japonii. Od 1990 roku równolegle praca reżysera
i prelegenta (speaker Konkursów Wieniawskiego, od 10 lat gospodarz filharmonicznych Koncertów Poznańskich).

Zatrudnienie na Wydziale
III

Prowadzone przedmioty, Wydział
zespoły operowe-Wydział Wokalno-Aktorski