Emilia Pankowiak

emilia-2

Emilia Pankowiak

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania:
magister, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2008

Stanowisko:
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek:
Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność:
Rytmika

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje:
Absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, specjalność rytmika. Obecnie wykładowca w Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Prowadzi wykłady w kraju i za granicą w ramach konferencji naukowych, sympozjów, dotyczących metody rytmiki, umuzykalniania najmłodszych, zastosowania metody Emile Jaques-Dalcroze’a w działaniach terapeutycznych (Wiedeń, Drezno, Kajetany, Gdańsk, Łódź, Poznań, Serock). Jej zainteresowania skupiają się wokół badań nad zastosowaniem metody rytmiki w rehabilitacji dzieci implantowanych wszczepem ślimakowym. Wieloletni terapeuta Fundacji Orange i Fundacji Fonia wspierających rehabilitację dzieci z wadą słuchu. Prowadzi warsztaty i konsultacje z zakresu improwizacji fortepianowej. Współorganizator Ogólnopolskich Warsztatów Rytmiki w Pile.
Działalność koncertowa: choreografia muzyki/improwizacja fortepianowa
– Koncert rytmiki studentów z Rennes (Francja) i Poznania, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2008,
– Zobaczyć muzykę – Projekt Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w ramach Światowej Konferencji Klimatycznej, 2008,
– Koncert studentów rytmiki Akademii Muzycznych z Poznania i Gdańska „ Muzyka – Ruch – Przestrzeń”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2009,
– Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009,
– Jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Pile, 2010,
– 13. Internationalen Rhythmikwerkstatt „Dalcroze 2014”, Institut Rhythmik Hellerau, Dresden, 2014,
– Jubileusz 45-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Pile, 2015.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe:
Wystąpienia w ramach konferencji, sympozjów naukowych:
– „Dalcroze eurhythmics in the treatment of children with cochlear implants” – The 2nd International Conference of Dalcroze Studies “The movement connection”, org. University of Music and Performing Arts, Wiedeń, 2015
– „Zastosowanie rytmikoterapii w procesie rehabilitacji dzieci implantowanych wszczepem ślimakowym” – International Scientific Conference „Hearing Implants and Music”, org. Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany, 2015
– „Zastosowanie metody rytmiki w rehabilitacji dzieci implantowanych wszczepem ślimakowym.” – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół sztuki”. W 150 rocznicę urodzin Emila Jaques-Dalcroze’a, org. Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, 2015
– „Zastosowanie metody Dalcroze’a w działaniach terapeutycznych” – Festiwal Wymiany Myśli – Emile Jaques-Dalcroze – Drugie stulecie rytmiki w Polsce, org. Centrum Edukacji Artystycznej, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice, 2015
– „Znaczenie rytmikoterapii w procesie rehabilitacji dzieci z wadą słuchu” – Rada Pedagogiczna Szkoleniowa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi, 2015
– „Muzyka klasyczna w terapii małego dziecka”, org. Fundacja Fonia, Gdańsk, 2015
– „Wstęp do improwizacji” – Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki, org. Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Pile, 2014, 2012
– „Muzyka klasyczna w terapii małego dziecka” – Turnus rehabilitacyjny programu „Dźwięki Marzeń”, org. Fundacja Orange, Serock, 2014

Artykuły:
Rytmy dla dwulatka, Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy ”Słyszę” nr 4/144/2015
Ćwiczenia logorytmiczne jako forma terapii dziecka niesłyszącego, str. www Fundacji Orange, 2015

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia:
Członek Komitetu Honorowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”

Zatrudnienie na Wydziale:
I

Prowadzone przedmioty, Wydział:
improwizacja fortepianowa, Wydział I

Kontakt:
emiliamoks@poczta.onet.pl

Skip to content