Teresa Krasowska

zdjęcie TK

Teresa Krasowska

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr hab. prof. AM

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
dyrygentura

Specjalność
dyrygentura chóralna

Teresa Krasowska, urodzona w Wilnie jest absolwentką Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1988), Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła (1992 – dyplom z wyróżnieniem), Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1994).

W latach 1992-2014 pracowała początkowo na stanowisku asystenta, następnie na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1999 roku pracuje jako dyrygent chóru, orkiestry kameralnej oraz dziecięcych zespołów smyczkowych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, prowadząc jednocześnie efektywną działalność artystyczną. W 2009 roku założyła Orkiestrę Barokową w w/w szkole. Chór i orkiestra koncertują w Polsce i Europie, zdobywają nagrody na festiwalach.

Teresa Krasowska działalność artystyczną łączy z pracą muzykologa. Odnalazła i zrekonstruowała partyturę oraz dokonała prawykonania kompozycji wokalno-instrumentalnej anonimowego kompozytora z XVIII w. Litaniae SS. Cordis Jesu.  W swym dorobku ma również lubelskie prawykonania dzieł kompozytorów takich, jak: K. Dębski, M. Bembinow, R. Twardowski, J.A. Hesse.

Uczestniczy także w pracach jury na festiwalach. Bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego (UKSW) Fides et Ratio.

W 2013 r. otrzymała list od papieża Franciszka – podziękowanie za przekazanie pracy habilitacyjnej Muzyka barokowa w redukcjach jezuickich.

Wybrane koncerty  Chóru i Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Teresy Krasowskiej:

Polska

Lublin – KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Lubelski, Sali Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, Archikatedra Warszawska, Galeria Porczyńskich, Filharmonia Lubelska, Częstochowska

Zagranica

Wilno (2002, 2011), Ziemia Święta (2006), Avon-Francja (2007), Bruksela (2005) –  Parlament Europejski,  Bruksela – katedra (2011) z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, Rzym (2010) – z okazji 90 rocznicy Urodzin JP II,  Bratysława (2013).

Nagrody

I nagroda  na I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Warszawska Wiosna Chóralna (2011),

I nagroda w kat. muzyki kameralnej  dla  Orkiestry Smyczkowej OSM w Lublinie podczas

59 European Music Festival for Young People Neerpelt (2011),

I nagroda w kat. muzyki dawnej dla  Orkiestry Barokowej OSM w Lublinie podczas

61 European Music Festival for Young People Neerpelt (2013).

Odznaczenia,nagrody,wyróżnienia

Brązowy Krzyż Zasługi (2002r.),

Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009),

Złoty Krzyż Zasługi (2014),

Odznaką Honorową  Zasłużony dla kultury polskiej (2007),

Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2012),

Angelus Lubelski w kategorii animator życia kulturalnego (2013),

dwukrotnie otrzymała nagrodę II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Zatrudnienie na Wydziale IV

Prowadzone przedmioty:
dyrygentura, czytanie partytur

Kontakt: krasowska@op.pl