Halina Lorkowska


Lorkowska-Halina

Halina Lorkowska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowana

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
1. Publikacje

1.1. Książki:
- Ignacy Jan Paderewski. Człowiek i dzieło (Poznań, 2013),
- Muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu 1875-1920 (Poznań, 2005),
- Kształty muzyki (Warszawa, 1998),
- Sztuka chóralnego śpiewu (Warszawa, 1998).

1.2. Artykuły wydane w monografiach zbiorowych (wybór):
- Muzyka modlitwy. Marka Jasińskiego „Ego Sapientia” na mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (Poznań, 2013),
- Moje spotkania z Pro Sinfoniką (Lublin, 2011);
- Ignacy Jan Paderewski’s visits to Poznań (Poznań, 2010),
- Muzyczne serce miasta. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Poznań, 2010),
- Muzyczne żywioły. Florian Dąbrowski – Koncert skrzypcowy na skrzypce, perkusję i dwa fortepiany (Poznań, 2010),
- Na kurpiowską nutę. Jak Karol Szymanowski i Roman Maciejewski śpiewali pieśń „Panie muzykancie” (Poznań-Warszawa, 2010),
- Poznańskimi śladami I. J. Paderewskiego (Poznań, 2009),
- Jana Astriaba Metamorfozy na orkiestrę symfoniczną (Poznań, 2008),
- Henryk Opieński i przyjaciele. Poznańskie lata artysty (Poznań, 2006),
- Muzyka w sercu miasta. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego (2006),
- U źródeł Pro Sinfoniki. Koncepcje edukacji artystycznej prof. Floriana Dąbrowskiego (Poznań, 2004),
- Wokół „Recueillement na sopran i orkiestrę” Mirosława Bukowskiego (Poznań, 2004),
- Świat poezji dziecięcej muzyką ożywiony (Poznań, 2001),
- Świat poezji dziecięcej muzyką ożywiony w twórczości A. Koszewskiego (Bydgoszcz, 2000),
- Realizacje dzieł scenicznych polskich kompozytorów XX wieku w poznańskim Teatrze Wielkim, w latach 1945-1990 (Poznań, 1999),
- Muzyka teatralna Tadeusza Szeligowskiego (1998),
- Biografia twórcza Ryszarda Gardy (1996).

2. Wystąpienia w ramach konferencji, sesji i sympozjów naukowych (wybór):
- Jak opery Imć Pana Moniuszko w XIX-wiecznym Poznaniu wystawiano/I Międzynarodowa Konferencja Moniuszko in memoriam/Organizator – Katedra Wokalistyki AM Poznań/Poznań, 17-18 grudnia 2012,
- Muzyczne czary-mary. Wokół twórczości dla dzieci Andrzeja Koszewskiego/VI Międzynarodowe Forum Kompozytorów
Andrzejowi Koszewskiemu w 90-tą rocznicę urodzin/Organizatorzy – AM Poznań i ZKP oddział w Poznaniu/Poznań, 06-07 grudnia 2012,
- Wokół Ad iuventatem Marka Jasińskiego
Sympozjum Naukowe Marek Jasiński in memoriam/Organizator – AM Poznań/Poznań, 16 marca 2011,
- Ignacy Jan Paderewski – stosunek do muzyki i muzyków (wybrane postaci)/VI Międzynarodowa Konferencja naukowa „Musica practica, musica theoretica”/Organizator – AM Poznań/Poznań, 19-20 kwietnia 2010,
- W służbie Boga i ludzi. O muzyce A. Kriegera /Konferencja naukowa połączona z kursem mistrzowskim/Organizator – Dom Kultury i Urząd Miasta Drezdenko /Drezdenko, 19 października 2007,
- Muzyka polska XX wieku. Wokół problematyki/Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Muzyka polska XX wieku”/Organizator – AM Poznań/Poznań, 5 listopada 2005,
- Wokół Recuellement na sopran i orkiestrę Mirosława Bukowskiego/Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Kultury Muzyczna XX w.”/Organizator – AM Poznań/Poznań, 24 25 października 2002,
- Liryka wokalna w twórczości Mirosława Bukowskiego/Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee – Kierunki – Postawy. Muzyka polska XX w.”/Organizator – Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie/Cieszyn 17-18 listopada 2000,
- Od tradycji do modernizmu. Myśli o sonatach fortepianowych Karola Szymanowskiego/Organizator – Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Szczecinie/Szczecin, 15 maja 1999,
- Wokół „Świąt Mickiewiczowskich” organizowanych przez poznańczyków w Teatrze Polskim w latach 1875-1920/Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna „Adam Mickiewicz a kultury muzyczna XIX i XX wieku”/Organizatorzy – PWSM Poznań i Zakład Muzykologii UAM/Poznań, 22-23 października 1998,
- Główne idee kreacyjne kultury muzycznej Poznania w latach 1870-1920/Ogólnopolska Sesja Naukowa w 75-rocznicę powstania Akademii Muzycznej w Poznaniu/Organizator – AM Poznań/Poznań, październik 1995.

3. Wykłady inauguracyjne (wybór):
- Muzyka w sercu miasta. O Uczelni jubilatce słów kilka/Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2010/2011 w nowo powołanym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawniej Akademia Sztuk Pięknych)/18 października 2010 r., Poznań, Aula UAM,
- Muzyka i malarstwo z „Obrazkami z wystawy” Modesta Musorgskiego w tle/Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2010/2011 w nowo powstałej Akademii Sztuki w Szczecinie/2 października 2010 r., Sala Filharmonii Szczecińskiej,
- Poznańskimi śladami I. J. Paderewskiego/Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/8 października 2008 r., Poznań, Aula Nova Akademii Muzycznej,
- Niech będzie rasową w swej odrębności. O muzyce Karola Szymanowskiego/Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z siedzibą w Szczecinie/15 października 2007 r., Szczecin, Sala Zamku Książąt Pomorskich,
- Henryk Opieński i przyjaciele. Poznańskie lata życia artysty/Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z siedzibą w Szczecinie/20 października 2005 r., Szczecin, ul. Grodzka, Aula Filii Akademii,
- Jak opery Imć Pana Moniuszko w XIX-wiecznym Poznaniu wystawiano/Inauguracja roku akademickiego 2002/2003 Filia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z siedzibą w Szczecinie/10 października 2002 r., Szczecin, Sala Zamku Książąt Pomorskich,
- Muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu 1875-1920/Inauguracja roku akademickiego 1994/1995 Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/5 października 1994 r., Poznań, Aula Akademii Muzycznej.

4. Wykłady popularno – naukowe (wybór):
- Poznańskimi śladami I. J. Paderewskiego/kwiecień 2012 r., Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie k. Poznania,
- Klasyczny, znaczy doskonały (I)/listopad 2011 r., Poznań, Uniwersytet III Wieku, Sala Audytoryjna Politechniki Poznańskiej,
– Klasyczny, znaczy doskonały (II)/październik 2011 r., Poznań, Uniwersytet III Wieku, Mała Aula UAM,
- Jak Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu koncertował/Uroczystość z okazji 150-rocznicy urodzin Patrona/listopad 2010 r., Poznań, Liceum Ogólnokształcące nr VI im. I. J. Paderewskiego,
- O wartościach muzyki i jej znaczeniu w życiu człowieka/maj 2010 r., Poznań, Duszpasterstwo Akademickie Politechniki Poznańskiej, Centrum Edukacyjne PP,
- Uniwersyteckie wykłady otwarte Zwierzęta na scenach operowych/2 grudnia 2008 r., Poznań, Mała Aula UAM,
- Portret Jeana Sibeliusa/grudzień 2001 r., Ełk, Dni Kultury Finlandii,
- Muzyka dwudziestego stulecia. Kierunki, style, mody/maj 1997 r., Ostrów Wielkopolski, Szkoła Muzyczna II stopnia,
- Wybrańcy Polihymnii. O muzyce i muzykach w XIX-wiecznym Poznaniu/marzec 1997 r., Poznań, Towarzystwo Miłośników m. Poznania, Ratusz – Sala Odrodzenia,
- Feliks Nowowiejski – lata burzy i naporu/luty 1997 r., Poznań, Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, Ratusz – Sala Odrodzenia,
- Nie taki diabeł straszny jak go malują. Muzyka dwudziestego stulecia/maj 1996 r., Głogów, Szkoła Muzyczna II stopnia.

5. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
– Czy muzyka może naśladować? O zwierzętach w muzyce słów kilka/XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/4 październik 2008 r.,
– Gry i zabawy muzyczne, czyli o aleatoryzmie słów kilka/IX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2006 r., Poznań, Akademia Muzyczna,
– Jak opery Imć Pana Moniuszko w XIX-wiecznym Poznaniu wystawiano/VIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2005 r., Poznań, Akademia Muzyczna
– Kobieta niezwykła, czyli „babskie komponowanie”. O Grażynie Bacewicz słów kilka/VII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2004 r., Poznań, Akademia Muzyczna,
– Muzyczne skandale. Jak „Święto wiosny” I. Strawińskiego w Paryżu wystawiano/VI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2003 r., Poznań, Akademia Muzyczna,
– Muzyka polska XX wieku/V Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2002 r., Poznań, Akademia Muzyczna,
– Poznańskie Dni Karola Szymanowskiego/IV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 2001 r., Poznań, Akademia Muzyczna,
– Zwycięzcy i zwyciężeni. Twórczość kompozytorska II Rzeczypospolitej/II Poznański Festiwal Nauki i Sztuki/październik 1999 r., Poznań, Akademia Muzyczna.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
1. Odznaczenia:

30.08.2010 Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
21.09.2001 Złoty Krzyż Zasługi,
14.06.1989 Odznaka Honorowa Miasta Poznania,
14.10.1987 Medal Komisji Edukacji Narodowej,
07.10.1987 Srebrny Krzyż Zasługi,
27.04.1978 Odznaka Zasłużony Działacz Kultury.

2. Nagrody:

2.1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

10.10.2011 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i artystycznej.

2.2. Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uzyskane w latach:

09.10.2008 Nagroda rektorska I stopnia,
16.10.2005 Nagroda rektorska II stopnia,
01.12.2003 Nagroda za szczególną aktywność w pracach na rzecz uczelni,
10.12.2002 Nagroda za szczególną aktywność w pracach na rzecz uczelni,
09.10.2002 Nagroda rektorska II stopnia za dwukrotne przygotowanie wyborów i przewodniczenie w Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz za prowadzenie imprez artystycznych,
07.10.1999 Nagroda rektorska I stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne i pedagogiczne,
08.10.1998 Nagroda rektorska II stopnia za szczególne osiągnięcia pedagogiczne,
14.10.1995 Nagroda rektorska za prace związane z przygotowaniem i wydaniem okolicznościowej publikacji książkowej z okazji jubileuszu 75-lecia Akademii Muzycznej,
06.10.1994 Nagroda rektorska za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej,
01.10.1991 Nagroda rektorska II stopnia za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej,
18.12.1990 Nagroda rektorska za wybitną działalność organizacyjną,
21.12.1989 Nagroda indywidualna II stopnia za działalność pedagogiczną,
14.10.1987 Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
14.10.1983 Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.

2.3. Nagrody dyrektorów Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów Miasta i Województwa za działalność upowszechnieniową na rzecz dzieci i młodzieży w latach:

25.05.1990 Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za propagowaniei realizację programu edukacji muzycznej ,
04.05.1989 Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu w uznaniu wybitnych osiągnięć,
i osobistych zasług w upowszechnianiu kultury
23.05.1986 Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu za upowszechnianie najpiękniejszych i najcenniejszych wartości muzyki wśród dzieci i młodzieży,
18.05.1985 Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za dotychczasową społeczną działalność w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej,
20.03.1981 Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu za działalność w dziedzinie upowszechniania muzyki na terenie miasta.

2.4. Inne:

luty 2009 Medal srebrny Labor Omnia Vinci od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za pracę na rzecz kultury muzycznej miasta Poznania,
grudzień 2002 Medal Pamiątkowy wybity z okazji 35-lecia Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika w uznaniu zasług od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka,
czerwiec 1983 Medal Pamiątkowy wybity z okazji 15-lecia istnienia Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika.

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Seminarium prelekcji

Kontakt: 
hlorkowska@amuz.edu.pl

HALINA LORKOWSKA

Professor of the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznań, Doctor of Humanities, a historian and a music theoretician.

She graduated with honours from Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (State Higher Music School) in Poznań and then studied for her Ph.D degree at the F.Chopin Academy of Music in Warsaw. She defended her doctoral thesis at the Institute of History at Adam Mickiewicz University in Poznań

At the I.J. Paderewski Academy of Music she gives lectures on the history of the 20th and 21st century music and teaches seminars on public speaking and musical criticism She has participated in many research conferences and has given numerous lectures many of which have appeared in print. She gives lectures for different audiences and cooperates with the University of the Third Age..

The publishing houses have printed many of her publications, such as: Ignacy Jan Paderewski. Człowiek i dzieło (Ignacy Jan Paderewski. A man and his art.), Poznań 2013 r.; Muzyka w Teatrze Polskim, w Poznaniu 1875-1920 (Music in the Polish Theatre in Poznań 1875-1920), Poznań 2005 r.; Kształty muzyki (Shapes of Music), Warsaw 1998 r.; co-author of Sztuka chóralnego śpiewu (The art of choral singing), Warsaw 1998. She has published her articles and essays in compilations: Świat poezji dziecięcej muzyką ożywiony w twórczości Andrzeja Koszewskiego (The world of children’s poetry in Andrzej Koszewski’s music) in Research Journal of the F.Nowowiejski Academy of Music No 13, Bydgoszcz 2000.; Jak Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu koncertował (Ignacy Jan Paderewski’s concerts in Poznań) in Homines, Ars et Scientia, Poznań 2000 r.; U źródeł Pro Sinfoniki. Koncepcje edukacji artystycznej prof. Floriana Dąbrowskiego (The beginnings of Pro Sinfonika. Prof. Florian Dąbrowski’s concepts of artistic education) in: Res Facta Nova No 7, Poznań 2004 r.; Henryk Opieński i przyjaciele. Poznańskie lata artysty (Henryk Opieński and his friends. Poznań Years) in: Muzyka i jej konteksty (Music and its contexts), Poznań 2006 r.; Na kurpiowską nutę. Jak Karol Szymanowski i Roman Maciejewski śpiewali pieśń „Panie muzykancie” (A Kurpie Tune. How Karol Szymanowski and Roman Maciejewski Sang „Mr Musician, Play Us a Walz”) in: Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny (Roman Maciejewski – a charismatic artist) Poznań-Warsaw 2010 r.; Muzyczne żywioły. Florian Dąbrowski – Koncert skrzypcowy na skrzypce, perkusję i dwa fortepiany (Musical elements. Florian Dąbrowski – Violin concerto for violin, percussion and two pianos) in: De musica commentari, vol. 2, Poznań 2010 r.; Muzyka modlitwy Marka Jasińskiego „Ego Sapientia” na mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (Prayer music of Marek Jasiński „Ego Sapientia” for mezzosoprano, mixed choir and symphonic orchestra) in: De musica commentari, Poznań 2013 r.  

As a lecturer and a music critic (programming articles in research journals) she cooperated with Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki Pro Sinfonika (Movement of Young Music Lovers Pro Sinfonika). Nowadays she hosts Summer Townhall Concerts and Sacrum non Profanum International Festival in Trzęsacz.

She received Golden Cross of Achievements, Gold Medal for Long Service, Medal of the National Education Commission, Distinguished Cultural Service Award, Honorary Award “Distinguished in Service for Polish Culture”, silver medal of the H.Cegielski Society Labor omnia vinci.

On 1st April, 2005 she was elected a vice-Rector for Artistic Affairs and Research and the President of the Foundation of the Academy of Music in Poznań.

On 2nd April 2012 professor of the Academy of Music Halina Lorkowska, Ph.D was elected the Rector of the Academy of Music in Poznań for the term of office 2012-2016.