Andrzej Filaber

ks. Andrzej Filaber

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab. 2001

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne

Specjalność
dyrygentura chóralna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Z Chórem Archikatedry Warszawskiej nagrał 8 płyt i wykonał ok. 350 koncertów polskiej muzyki religijnej w 20 krajach Europy i Ameryki. Pomysłodawca i organizator ponad 500 koncertów w cyklu Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem wielu wybitnych wirtuozów organowych, śpiewaków, orkiestr, chórów. Opublikował 2 książki oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie muzyce liturgicznej.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Pomysłodawca, organizator i prowadzący ponad 500 koncertów w cyklu Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem wielu wybitnych wirtuozów organowych, śpiewaków, orkiestr, chórów.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości; kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
Liturgika, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Cheironomia.

Kontakt: 
afilaber@mkw.pl