Michał Bryła

mbryla_03

Michał Bryła

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Magister

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistka

Specjalność
skrzypce

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Michał Bryła występował w ramach czołowych festiwali muzycznych m. in. Rheingau Musik Festival, Mecklemburg Vorpommern, Festiwal Wielkanocny L. van Beethovena, Budapest Spring Festival, Heidelberg Frühling, Kissinger Sommer, Festival Radio France Montpellier, Bregenzer Festspiele, oraz w wielu prestiżowych salach koncertowych, jak chociażby Filharmonia Narodowa w Warszawie, Beethovenhaus w Bonn, Auditorio Nacional de Música w Madrycie, Wigmore Hall w Londynie, Musikverein w Wiedniu czy Frick Collection w Nowym Jorku.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
2014 – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych Irene Steels – Wilsing Stiftung w Berlinie

2013 – IV nagroda na Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznej im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

2012 – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki otrzymał od Gazety „Głos Wielkopolski -Medal Młodej Sztuki”

2012 – II miejsce oraz nagrody za najlepsze wykonanie kwartetów W. A. Mozarta, J. Haydna oraz utworu obowiązkowego B. Deana podczas Wigmore Hall String Quartet Competition w Londynie

2011 – Nagrodę Finalisty oraz Nagrodę Specjalną podczas Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych „Premio Paolo Borciani” w Reggio Emilia

2010 – I nagroda w kategorii kwartet smyczkowy na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Weiden, Niemcy (drugiej i trzeciej nagrody nie przyznano)

2010 – Nagroda Specjalna od Jeunesses Musicales International

2009 – I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. Maxa Regera w Sondershausen (Niemcy), oraz dwie nagrody pozaregulaminowe dla Meccore String Quartet.

2007 – I nagroda na Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie.

2007 – I nagroda i Nagroda Specjalna EMCY na Międzynarodowym Konkursie Altówkowym FESTIVAL BLED (Słowenia).

2005 – I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Oleśnicy (kat. kwintet klarnetowy).

2005 – II nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie.

2005 – I nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. E. Umińskiej w Poznaniu.

2004 – I nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Portchach (Austria) w kategorii – altówka.

2003 – Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym Szkół II – st. we Wrocławiu.

2003 – I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym w Łodzi.

2003 – I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. J. Rakowskiego w Poznaniu. Otrzymał również nagrodę dla najmłodszego uczestnika w finale, oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

2001 – II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Polonezów we Włoszakowicach.

2000 – II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie im. J. F. Telemanna w Poznaniu.

1999 – Nagroda specjalna dla najlepszego uczestnika II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku.

1998 – II nagroda (grupa starsza) na Ogólnopolskim Konkursie im. S. Hajzera w Zielonej Górze.

1998 – II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wykonawczym w Poznaniu.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
W latach 2000-2002 był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, zajmującego się promocją szczególnych uzdolnień artystycznych. Za wybitne osiągnięcia naukowo-artystyczne otrzymał:
– stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2008)
– stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006-2009)
– stypendium Prezydenta Miasta Poznania (2008)
– stypendium ”Młoda Polska” przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009)
– stypendium Irene Steels-Wilsing (2012, 2014)

Zatrudnienie na Wydziale
V

Prowadzone przedmioty, Wydział
Skrzypce, Zespoły kameralne, Wydz. V

Kontakt: 
michalbryla@interia.pl

WERSJA ANGIELSKA

Michał Bryła

Academic title and degree, institution, graduation year
University degree

Position
assistant

Artistic/research discipline
Instrumental

Speciality
Violin

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
Michał Bryła have given performances on major European music festivals, such as Rheingau, Mecklemburg Vorpommern, L. van Beethoven Spring Festival, Budapest Spring, Heidelberg Frühling, Kissinger Sommer, Festival Radio France Montpellier, Bregenzer Festspiele and appeared in many prestigious concert halls, among others Beethovenhaus in Bonn, National Philharmony in Warsaw, Wigmore Hall in London, Musikverein in Vienna, Auditorio National Madrid.

The most important artistic/research achievements
– 2003 – I Prize and the President of the City of Poznań Award for the youngest Competition participant of the J. Rakowski All-Polish Viola Competition in Poznań (the second prize was not awarded)

– 2004 – I Prize in the Johannes Brahms International Competition in Portchach (Austria), where he was the youngest participant in the viola category.

– 2005 – I Prize and the Wielkopolska Voivodship Marshall’s Award in the E. Umińska I All-Polish Violin Competition in Poznań.

– 2007 – I Prize in the Young Performers XX and XXI century Music Competition in Warsaw.

– 2007 – I Prize and the Special EMCY Award in the FESTIVAL BLED International Viola Competition in Slovenia (the second prize was not awarded)

– 2008 – Qualifying for the ARD International Viola Competition in Munich, where he was ranked among the best 15 altoviolists from around the world.

– 2009 – I Prize and two specials awards in the International Max Reger String Quartets Competition in Sondershausen.
– 2011 – Final Prize and special Award for the best performance of contemporary piece on International Premio Paolo Borciani String Quartets Competition in Reggio Emilia.

– 2012 – II Prize and three special Awards for best performance of W.A. Mozart, J. Haydn and B. Dean in International Wigmore Hall String Quartets Competition in London.

– 2013 – IV Prize in International Al. Tansman Music Competition in Łódź.

The most important artistic/research achievements
In the years 2000-2002 he was a scholarship holder of the National Children’s Benefit Fund which takes care of the promotion of exceptional artistic talent. For his outstanding scholarly and artistic achievements he received:

– The scholarship of the Wielkopolskie Voivodship Marshall (2008)
– The scholarship of the Minister of Culture and National Heritage (2006-2009)
– The scholarship of the President of the City of Poznań (2008)
– The “Young Poland” scholarship granted by the Ministry of Culture and National Heritage (2009)
– Irene Steels – Wilsing scholarship (2012, 2014)

Employment at the Faculty
V

Courses taught, Faculty
Violin, Chamber Music, Employment at the Faculty V

Contact
michalbryla@interia.pl