Płyty

Pieśń współczesna – kompozytorzy poznańscy, Poznań 2021

Utwory Feliksa Nowowiejskiego, Floriana Dąbrowskiego, Janusza Stalmierskiego, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Radosława Matei, Katarzyny Taborowskiej-Kaszuby, Krzesimira Dębskiego

Joanna Horodko – sopran
Laura Kluwak-Sobolewska – fortepian

więcej

Poznań 2021

20,00 PLN + VAT

Exvenire, Poznań 2020

Monika Kędziora

Poznań 2020

20,00 PLN + VAT

Neofonia 2019

Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski

Poznań 2019

20,00 PLN + VAT

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/Paderewski Chamber Choir
Marek Gandecki – dyrygent

Wandering cloud, Poznań 2019

Utwory Jana Astriaba, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Artura Kroschla, Philippa Scharwenki, Janusza Stalmierskiego

20,00 PLN + VAT

więcej

Lech Bałaban – altówka
Krzysztof Sowiński – fortepian
Agnieszka Bałaban – wiolonczela
Jan Bałaban – skrzypce

Joanna Kreft – violin
Wojciech Kubica – piano
Tomasz Lisiecki – cello
Paweł Mazur – piano

Tomasz Sośniak – fortepian
The Icelandic Flute Ensemble
Frank Aarnink – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Warcisław Kunc – dyrygent

Mariusz Derewecki – violin
Szymon Musioł – piano

POSŁUCHAJ WYBRANYCH UTWORÓW (kliknij)

Niniejsza płyta jest efektem współpracy studentów, absolwentów oraz wykładowców Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którzy dokonali nagrań 9 wybranych piosenek dziecięcych z pierwszej oraz drugiej edycji publikacji Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci.
Nagrania powstały w celu ułatwienia popularyzacji utworów w szkołach – każdy z nich występuje w dwóch wersjach: wokalno-instrumentalnej oraz instrumentalnej.

Chór Politechniki Poznańskiej “Volantes Soni”
Zespół “Del Ande”
Paweł Łuczak – dyrygent

Wieniawski Kwartet
(Jarosław Żołnierczyk – I skrzypce, Mirosław Bocek – II skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Maciej Mazurek – wiolonczela)
Marzena Michałowska – sopran
Przemysław Czekała – baryton
The Paderewski Chamber Choir (przygotowanie: Marek Gandecki, Sławomira Raczyńska)
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
José Maria Florêncio – dyrygent
Jerzy Kosek – dyrygent

Mistrz i uczniowie. Zielińska, Taborowska, Janocha, Puk, Poznań 2019

Utwory Lidii Zielińskiej, Katarzyny Taborowskiej, Michała Janochy, Dominika Puka

20,00 PLN + VAT

więcej

Llorenç Prats Boscà – fortepian
Filip Grześkowiak – fortepian
Karolina Kocik – harfa
Justyna Tomaszewska-Tomczak – sopran
Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Jan Skorupa – syntezator
Trans-for-Matha Ensemble
Michał Janocha – dyrygent

 

 

Szklana góra, Poznań 2018

Baśń muzyczna E. Fabiańskiej-Jelińskiej

20,00 PLN + VAT

Polish viola music XXI, Poznań 2018

Utwory Sławomira Czarneckiego, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Szymona Godziemba-Trytka, Pawła Łukaszewskiego, Piotra Mossa, Dariusza Przybylskiego

20,00 PLN + VAT

więcej

Lech Bałaban – altówka
Agnieszka Bałaban – wiolonczela
Krzysztof Sowiński – fortepian
Jan Bałaban – skrzypce

 

RECENZJA

Et dedicationes
Bogusław Rottermund

Utrwalone utwory, nagrane na kolejnej już wspólnej płycie altowiolisty Lecha Bałabana i pianisty Krzysztofa Sowińskiego, mają swą fonograficzną prapremierę. Zostały skomponowane w latach 2012-2017. Stanowią interesujący przegląd najnowszych prac polskich kompozytorów w tym zakresie. Z dwoma wyjątkami są dedykowane lub związane z muzyczną rodziną Bałabanów.

Płytę otwiera trzyczęściowa Sonata kujawska na altówkę i fortepian op. 56 z 2016 r. Sławomira Czarneckiego. Od początku utworu ruchliwa, o niespokojnym charakterze partia fortepianu znakomicie współgra z szerokim „zaśpiewem” w partii altówki, która daje się po chwili ponieść emocjom. Część ta (Moderato espressivo) kończy się jednak spokojnie. Nostalgią i idiomem polskości z niewątpliwymi wpływami muzyki żydowskiej tchnie drugie ogniwo – Lento. To ewokowanie obrazów dawno minionego świata małych przedwojennych polsko-żydowskich miasteczek z ich specyficzną atmosferą. Pojawiający się w dalszym przebiegu kujawiak o tęsknej melodyce potęguje zadumę, która ostatecznie zostaje przezwyciężona dopiero w ogniwie trzecim (Allegretto marcato) – zgrabnym, pogodnym, o stałej, niemal toccatowej pulsacji i bogatej, łatwo wpadającej w ucho melodyce. Można w nim znaleźć inspiracje twórcy m.in. muzyką Griega i Prokofiewa, co bynajmniej nie powoduje uczucia eklektyzmu utworu. Wirtuozowskie zacięcie wykonawców, precyzja artykulacyjna, przekonujące ukazywanie budowy architektonicznej, a przede wszystkim urody tej muzyki sprawia, że całości słucha się z prawdziwym zaciekawieniem.

To tryskający energią i wirtuozowskim pierwiastkiem, to emanujący spokojem Down na altówkę solo (2017) Dariusza Przybylskiego opiera się (zgodnie z tytułem) o opadający temat/pochód dźwięków, którego motywy stanowią podstawę budowania narracji utworu. Pewność w prowadzeniu smyczka, szerokie spektrum emocji, efekty przypominające grę na drumli, swoboda są najważniejszymi atrybutami L. Bałabana w interpretacji tego utworu.

Aria na wiolonczelę [altówkę] i fortepian Pawła Łukaszewskiego (2012) to domena sentymentalizmu. Oparcie partii fortepianu o niemal jeden motyw przewijający się przez różne tonacje oraz jego liczne warianty, a z drugiej strony niezmiernie chwytliwa i przebogata melodyka mogą zmylić niejednego słuchacza, który mógłby pomyśleć, że utwór został skomponowany przed co najmniej stu laty, gdyby nie przesunięcia harmoniczne, modulacje i jego wręcz filmowa, by nie rzec slapstickowa ilustracyjność. Aria, choć sama w sobie błaha i niebezpiecznie dryfująca w kierunku pastiszu, wskazuje na nieprzeciętną inwencję melodyczną jej twórcy. Wykonawcy – L. Bałaban i K. Sowiński nadali jednak utworowi szlachetniejszy rys, pogłębiając jego neoromantyczną wymowę.

Dédicace VI na skrzypce i altówkę (2013) Piotra Mossa zostało oparte o dziewięciodźwiękową skalę, której stopnie wywiedziono z imienia i nazwiska autora dedykacji – Bogusława Schaeffera. Zabieg ów stosowano od stuleci, jednak zyskał on w tym przypadku nietuzinkową oprawę. Szmerowe i polifonizujące motywy przeplatają się nawzajem, narracja płynie swobodnie i pozornie niezależnie w obu instrumentach, a mimo to w sposób przemyślany, skoordynowany i przemawiający do wyobraźni słuchacza. Kompozytor nie unika ostrych współbrzmień, choć linearyzm przebiegu (by nie powiedzieć melodyka) wydaje się być dominujący. Elementy zwykłe nazywane wirtuozowskimi, eksponowane są w sposób umiarkowany – króluje muzyka, której sprzyja sugestywne prowadzenie frazowania przez obu wykonawców (ojca – Lecha i syna – Jana), ich zgranie i wyczucie intencji kompozytora.

Pochodzące z lat 2016-2017 Cztery Portrety na altówkę, wiolonczelę i fortepian Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej to pomysłowy cykl miniatur mających odzwierciedlać różnorodne osobowości członkiń rodziny Bałabanów. W A-Gis Tango instrumenty pojawiają się kolejno, by po krótkim wstępie zaintonować powolne, delikatne, wyciszone, „śpiące” tango, brzmiące jak z sennych majaków, tym bardziej, gdyż pojawiają się w nim żydowskie i arabskie motywy. Drugie ogniwo M-Aria to rodzaj subtelnej, uroczystej melodii ze stałym rytmem w partii fortepianu, który wprowadza kolejny ustęp będący kulminacją utworu. Część III LaJulia jest bardziej rozbudowana i dynamiczna, a także ruchliwsza. Obsesyjnie powtarzane motywy okolone zostały przez fragmenty statyczne. Orientalna melika dochodzi tu, podobnie jak w części pierwszej, do głosu. Ostatni obraz – Samba MiReLla z perkusyjnymi efektami, w żwawszym tempie oraz z synkopowanymi rytmami przełamuje dotąd panujący nastrój. Mimo to słychać pokrewieństwo z poprzednimi częściami cyklu (m.in. „obsesyjne” motywy, prymat linii, sporadyczne glissanda). Narracja prowadzona na długim oddechu, ukazanie polifonizacji faktury, niespieszne tempa to cechy zarówno samych utworów, jak i ich interesujących interpretacji.

Statyczne, zamyślone Contemplatio (2016) Szymona Godziemby-Trytka na altówkę i fortepian dalekie jest od radykalizmu harmonicznego czy dźwiękowego. To raczej powoli, z licznymi pauzami przewijający się obraz lub oglądanie pod różnymi kątami tego samego eksponatu/płótna. Czas i trwanie, nastrój błogości oraz odcięcia się od coraz szybciej pędzącej rzeczywistości leżą u podstaw zamysłu kompozytora, adekwatnie oddanego przez wykonawców.

Obok samych kompozycji i ich przekonujących interpretacji (do czego przyczyniają się m.in. wzorowe zgranie, poczucie muzycznego czasu, wrażliwość na barwę brzmienia instrumentów, plastyczność frazowania, przekonujące tworzenie obrazów muzycznych), na uwagę zasługuje również bardzo starannie i estetycznie wydany booklet.

Polish viola music XXI – S. Czarnecki, E. Fabiańska-Jelińska, S. Godziemba-Trytek. P. Łukaszewski, P. Moss, D. Przybylski; wyk. Lech Bałaban – altówka, Agnieszka Bałaban – wiolonczela, Krzysztof Sowiński – fortepian, Jan Bałaban – skrzypce; wyd. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, AM 0-76, nagr. 10-12 października 2017 r., wyd. 2018 r.

Viola & Piano Duo, Poznań 2017

Utwory Ernesta Blocha, Philippa Scharwenki, Dymitra Szostakowicza

Lech Bałaban – altówka
Krzysztof Sowiński – fortepian

20,00 PLN + VAT

więcej

RECENZJA

Altówkowe cymesy
Bogusław Rottermund

Po bardzo dobrze przyjętej płycie zawierającej utwory kameralne i solowe Franza Scharwenki (Ars Sonnora, 2015 r.), pianista Krzysztof Sowiński podąża śladem braci z Szamotuł i na swojej najnowszej, wydanej w 2018 r. płycie proponuje wyborne wykonanie Sonaty-Fantazji g-moll op. 106 na altówkę i fortepian (1899 r.) starszego z nich, ale mniej znanego Philippa Scharwenki. Trzyczęściowe dzieło zawiera w sobie tak wiele wątków, że można by obdarzyć nimi kilka utworów – ukazuje kompozytora jako wybitnego melodystę. Urozmaicają je krótkie kadencje, a nostalgia przeplata się ze słodyczą i wzlotami emocjonalnymi. Zwraca uwagę praca tematyczna i logika ujęcia architektonicznego. Lech Bałaban frazuje bardzo plastycznie i niezawodnie prowadzi smyczek. Gra wyjątkowo ciepłym, przyjemnym dźwiękiem. Przekonująco zaordynowane przez wykonawców tempa poszczególnych trzech ogniw przyczyniają się do odkrywania przed słuchaczem niezafałszowanego piękna tego dzieła.

Trzyczęściowa Suita hebrajska Ernesta Blocha z 1951 r. to istny fajerwerk, by nie rzec orgia dla uszu słuchacza i to nie tylko dla fanów muzyki żydowskiej. Część pierwsza – Rapsodie rozpoczynająca się rzewnym zaśpiewem nie pozostawia wątpliwości, z jaką muzyką słuchacz ma do czynienia, chociaż judaistyczny pierwiastek nie jest podstawą kształtowania oblicza suity. Soczyste brzmienie, gra na „szerokim oddechu”, improwizacyjność i rapsodyczność (kapryśność) przebiegu stanowią cechy utworu i zarazem jego wykonania. Uroczysta Processional to hieratyczny pochód (partia fortepianu) i snucie szeroko rozpostartych fraz melodii przez altówkę oraz niemal bachowskie dialogowanie instrumentów. Emocjonalna Affirmation o kontrastujących tematach kończy ten ciekawie interpretowany tryptyk.

Ostatnim skomponowanym przez D. Szostakowicza utworem jest Sonata na altówkę i fortepian op. 147pochodząca z 1975 r. Muzyka rozpoczynająca się altówkowym pizzicato stwarza nierzeczywisty, ekspresjonistyczny nastrój, który towarzyszy całej części Moderato. Lekko, zgrabnie zagrane, klasycyzujące Allegretto popada w taneczność. Groteska i pastisz, dialogowanie między instrumentami, kadencja altówki są również jego udziałem, podobnie jak powaga w środkowym ustępie. Kontrolowanego elementu wirtuozowskiego artyści nie wysuwają na plan pierwszy – zawsze króluje muzyka. Znakomicie odciąża to sonatę, gdyż jej ostatnia część (Adagio) począwszy od poważnej, nobliwej kadencji altówki, z przewagą nostalgii, rzewności, powagi i mrocznych barw obu instrumentów nosi cechy niemal artystycznej spowiedzi kompozytora, być może świadomego bliskiego końca swoich dni. Z rzadka aura zostaje rozjaśniona chwilowym operowaniem trybem majorowym. I o dziwo we fragmentach tych (czterech), przypomina… motywy z pierwszej części Sonaty Księżycowej Beethovena! To skrywana nadzieja, czy drugie dno – zakamuflowana przez Szostakowicza prześmiewczość i szyderstwo? Bogactwo ewokowanych nastrojów i ich wzorowe odzwierciedlenie przez wykonawców, pełne utożsamianie się z wymową dzieła pozwalają mówić o jego kreacji.

Utrwalone utwory to trzy różne muzyczne światy dość odlegle od siebie nie tylko epokami, ale i stylem oraz stosowaną techniką kompozytorską. Co je łączy? W booklecie napisano, że m.in. romantyczna ekspresja i głęboki przekaz emocjonalny, różnorodność brzmienia i bogactwo kolorystyczne altówki, która gra tu pierwsze skrzypce. Wspólnym mianownikiem wydają się żydowskie (nawet klezmerskie) motywy i zwroty pobrzmiewające / delikatnie sugerowane również w utworach Ph. Scharwenki i Szostakowicza, a pod względem wykonawczym przykuwanie uwagi oraz obdarzanie słuchacza radością, entuzjazm wykonawców i ich fascynacja muzyką. Wyziera ona z każdego taktu, frazy. Obaj artyści grają ze sobą od wielu lat i doskonale wyczuwają wzajemne intencje, stąd ich zgranie nie pozostawia niczego do życzenia. Dojrzałe, mądre, wysmakowane, a jednocześnie spontaniczne ujęcia jak najlepiej świadczą o muzycznym kunszcie wykonawców. Różnicując stylistycznie poszczególne realizacje, artyści podkreślają cechy charakterystyczne języka każdego kompozytora. W beczce miodu łyżka dziegciu. Reżyser nagrania zdecydował się na nieco za duże wysunięcie altówki pod względem głośności na główny plan. Aż chciałoby się fortepian „przesunąć do przodu” tym bardziej, że K. Sowiński nie gra „akompaniująco-towarzysząco”, lecz swoje partie traktuje emocjonalnie na równi z altowiolistą.

Viola & piano duo – E. Bloch, Ph. Scharwenka, D. Szostakowicz; wyk. Lech Bałaban – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian; AM 0-73, wyd. 2018 r.

Penderecki – Mendelssohn-Bartholdy – Tchaikovsky, Poznań 2017

The Chamber String Orchestra of the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań

20,00 PLN + VAT

Sonaty i pieśni / Sonatas and Songs, Poznań 2017

Ewa Guzowska – altówka / viola
Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian / piano
Stefan Kamasa – altówka / viola

20,00 PLN + VAT

Górecki – Czyż – Bottesini – Bloch, Poznań 2017

The Chamber String Orchestra of the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań

20,00 PLN + VAT

Arek Adamczyk – fagot
Michał Francuz – fortepian
Sebastian Wypych – kontrabas
Cezary Konrad – perkusja

Tôn Thât Tiet, Poznań 2017

Utwory na klawesyn, fortepian i instrumenty dęte

Joanna Balewska – fortepian, klawesyn

20,00 PLN + VAT

Ravel, Poulenc, Szymanowski – Sonaty, Poznań 2017

20,00 PLN + VAT

Mariusz Derewecki – skrzypce

Hanna Holeksa – fortepian

„Tempo di rubato” solo i w duecie / „Tempo di rubato” solo and in a duet, Poznań 2016

Grażyna Czerwińska – fortepian
Katarzyna Polonek – wiolonczela
Donat Zamiara – kontrabas

20,00 PLN + VAT

Sergiusz Rachmaninow ­– „III Koncert fortepianowy d-moll” op. 30, Poznań 2016

Piotr Szychowski – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Jerzy Kosek – dyrygent

20,00 PLN + VAT

 

“Das Buch der Bilder” Sonet CXLII – Zbigniew Kozub, Poznań 2016

Iwona Hossa – sopran
Jakub Chrenowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu

20,00 PLN + VAT

więcej

Przemysław Czekała – baryton
Marzena Michałowska – sopran
Ewa Guzowska – altówka
Anna Kozub – fortepian
Radosław Mateja – instrumenty elektroniczne

 

Talking Bass Live at the Blue Note – Zbigniew Wrombel Quartet, Poznań 2016

Maciej Kociński – saksofony, EWI
Piotr Wrombel – fortepian, fortepian elektryczny Fender, Minimoog
Zbigniew Wrombel – kontrabas, gitara basowa
Krzysztof Szmańda – perkusja, instrumenty perkusyjne

20,00 PLN + VAT

Jerzy Butryn – bas
Marcin Hutek – baryton
Maria Rozynek-Banaszak – sopran
Sonia Wawrzyńska – sopran
Arkadiusz Adamczyk – fagot
Gustaw Bachorz – klarnet
Lech Bałaban – altówka
Michał Francuz – fortepian
Krzysztof Stencel – waltornia

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
Przemysław Neumann – dyrygent

Antonin Dvořák, Kwartet „Amerykański”, Poznań 2014

Kwartet Rodzinny Bałabanów

20,00 PLN + VAT

Strauss / Elgar – Sonaty, Poznań 2014

Mariusz Derewecki – skrzypce
Hanna Holeksa – fortepian

20,00 PLN + VAT

Kroschel, Stalmierski, Poznań 2014

Patrycja Piekutowska – skrzypce
Anna Szmatoła – wiolonczela
Wojciech Jeliński – puzon

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu
Jakub Chrenowicz – dyrygent

Chopin – Paderewski, Poznań 2014

Joanna Marcinkowska – fortepian

20,00 PLN + VAT

Z muzyką przez wieki, Poznań 2014

Ewa Guzowska – altówka
Szymon Guzowski – kontrabas
Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian
Michał Francuz – fortepian

20,00 PLN + VAT

Sonaty, Poznań 2014

Ewa Guzowska – altówka
Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian
Filip Wałcerz – fortepian

20,00 PLN + VAT

Joanna Grochowalska – flet prosty altowy
Elżbieta Turczyńska-Drobnik – flet poprzeczny
Jan Romanowski – I skrzypce
Maria Murawa-Fraska – II skrzypce
Ewa Guzowska – altówka
Andrzej Nowicki – wiolonczela
Dagmara Kapczyńska – klawesyn

Andrzej Koszewski Utwory fortepianowe, Poznań 2013

Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian
Zbigniew Wajdzik – fortepian
Franciszek Wajdzik – recytacja
Józef Wajdzik – recytacja

20,00 PLN + VAT

Klawiszowa muzyka baskijska XVIII wieku, Poznań 2013

Maria Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn

20,00 PLN + VAT

Zdrojek-Suchodolska, Taborowska, Kędziora, Zapała, Poznań 2012

20,00 PLN + VAT

Anna Zielińska – skrzypce

Marcin Sompoliński – dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Pianizm, Poznań 2012

Ewa Rubinowska – fortepian

20,00 PLN + VAT

Evocacion de Espana, Poznań 2012

Maciej Pabich – fortepian

20,00 PLN + VAT

Magnificat anima mea Dominum, Poznań 2012

Tomasz Dzięcioł – dyrygent

20,00 PLN + VAT

Liszt w Auli Nova, Poznań 2012

Jerzy Stryjniak – fortepian

20,00 PLN + VAT

Dystance, Poznań 2012

Ewa Rubinowska – fortepian

20,00 PLN + VAT

Fryderyk Chopin 1810-2010 Robert Schumann, Poznań 2010

Silvia Weiss – sopran
Laura Sobolewska – fortepian
Poznańskie Trio Fortepianowe

20,00 PLN + VAT

więcej

Poznańskie Trio Fortepianowe:
Laura Sobolewska –fortepian
Anna Ziółkowska – skrzypce
Józef Czarnecki – wiolonczela

 

The Gala Winners’ Concert Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition, Poznań 2010

Tina Christiansen
Agnieszka Tarnawska
Karol Mossakowski
Yulia Yufereva

20,00 PLN + VAT

Per viola ed orchestra d’archi, Poznań 2010

Lech Bałaban – altówka

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
Agnieszka Duczmal – dyrygent

20,00 PLN + VAT

Beethoven – Boccherini – Shostakovich. Sonatas, Poznań 2010

Maciej Mazurek – cello
Krzysztof Sowiński – piano

20,00 PLN + VAT

Maria Pawlaczyk – sopran
Marianna Lewicka – sopran
s. Ancilla Banaszak – mezzosopran
Waldemar Gawiejnowicz – organy
Robert Hauptmann – organy
Sławomir Kamiński – organy
Elżbieta Karolak – organy
Chór Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Antoni Grochowalski – dyrygent

Con fisarmonica, Poznań 2008

Szarzyński, Rameau, Mozart, Dvorak, Krzanowski, Zielińska, Lundquist

Teresa Adamowicz-Kaszuba – akordeon

20,00 PLN + VAT

Roman Maciejewski – Four Insights Into Music, Poznań 2008

Płytę sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego „Promocja twórczości” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20,00 PLN + VAT

Barwy i nastroje, Poznań 2008

50 lat Klasy Perkusji Akademii Muzycznej w Poznaniu

20,00 PLN + VAT

César Franck, Karol Szymanowski, Poznań 2008

Dorota Kwiecińska – skrzypce
Barbara Dmochowska – fortepian

nakład wyczerpany

Prokofiew – Muzyka na skrzypce i fortepian, Poznań 2007

Ewelina Pachucka-Mazurek – skrzypce
Marcin Sikorski – fortepian

20,00 PLN + VAT

Sonaty. G. Bacewicz, S. B. Poradowski, Poznań 2007

Anna Organiszczak – fortepian
Mariusz Derewecki – skrzypce

20,00 PLN + VAT

Johannes Brahms – Viola Music, Poznań 2006

Lech Bałaban – altówka
Agnieszka Bałaban – wiolonczela
Barbara Dmochowska – fortepian

20,00 PLN + VAT

Stabat Mater. Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Poznań 2005

Anna Karasińska – sopran
Maja Urbanek-Jaworowicz – mezzosopran
Marcin Sompoliński – dyrygent

20,00 PLN + VAT

Feliks Nowowiejski – Ojczyźnie. Muzyka patriotyczna, Poznań 2004

Elżbieta Karolak – organy
Sławomir Kamiński – organy
Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Zespół Instrumentalny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Antoni Grochowalski – dyrygent

20,00 PLN + VAT

Raul Koczalski. In memoriam, Poznań 2004

Wojciech Maciejowski – tenor
Laura Sobolewska – fortepian

20,00 PLN + VAT

Zbigniew Kozub, Litania ad Spiritum Sanctum, Poznań 2000

Elżbieta Stengert – sopran
Zbigniew Grochal – recytacja
Antoni Grochowalski – dyrygent
Chór Studentów Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

20,00 PLN + VAT

Kilar, Astriab, Moniuszko, Poznań 2000

Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Marcin Sompoliński – dyrygent

Chór Studentów Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

20,00 PLN + VAT