Katedra Kameralistyki

Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 6/2012 w roku akademickim 2012/2013 z dnia 3.10.2012, w miejsce Międzywydziałowego Studium Katedry Kameralistyki powołano Międzywydziałową Katedrę Kameralistyki.

 

Kierownicy Katedry

prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła

prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki

 

 

Skip to content