Katedra Kameralistyki

Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 6/2012 w roku akademickim 2012/2013 z dnia 3.10.2012, w miejsce Międzywydziałowego Studium Katedry Kameralistyki powołano Międzywydziałową Katedrę Kameralistyki.

Kierownicy Katedry:

prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła, prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki