Inne jednostki

Jednostki ogólnouczelniane:

– Orkiestra Symfoniczna

– Chór mieszany

– Studio nagrań

– Studio Muzyki Elektroakustycznej

-Biblioteka Główna wraz z laboratorium odsłuchu

– Wydawnictwo

– Archiwum Akademii

 

Jednostki międzywydziałowe:

– Studium Języków Obcych

– Studium Pedagogiczne

– Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

– Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych

Skip to content