Fundacja Akademii Muzycznej

Na początku roku akademickiego 1999/2000, wznowiona została działalność Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu. Przez pięć lat jej prezesem był prof. Bogumił Nowicki, przez kolejne siedem – prof. AMP dr hab. Halina Lorkowska. Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Janusz Stalmierski, członkami zarządu zaś są prof. dr hab. Marcin Sompoliński oraz dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AM. Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe:

  • udzielanie poznańskiej Akademii Muzycznej pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności,
  • promocja osiągnięć artystycznej Akademii,
  • współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami w kraju oraz za granicą w zakresie zadań statutowych,
  • wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z własnymi celami statutowymi,
  • gromadzenie środków pieniężnych i materialnych dla finansowania celów statutowych.

W ramach Fundacji działa Biuro Promocji Artystycznej, które oferuje koncerty, a także oprawę artystyczną instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom z terenu Poznania i Wielkopolski, a ponadto rejestrację cyfrową nagrań muzycznych. Pozyskiwane przez nią fundusze wspierają rozmaite formy pracy uczelni, przede wszystkim jednak pomagają w promocji artystycznej studentów i młodych pedagogów.

Dane kontaktowe Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu, są tożsame z danymi kontaktowymi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją Akademii oraz ofertą Biura Promocji Artystycznej prosimy o kontakt z prof. dr hab. Januszem Stalmierskim.

Statut Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu

 

 

LOGOTYP FUNDACJI AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU