Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Prezes Fundacji
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

Członkowie Zarządu
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr hab. Patryk Piłasiewicz

 

Na początku roku akademickiego 1999/2000 wznowiona została działalność Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Przez pięć lat jej prezesem był prof. Bogumił Nowicki, kolejno prof. AMP dr hab. Halina Lorkowska oraz prof. dr hab. Janusz Stalmierski.

Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Sławomir Kamiński, członkami zarządu zaś są dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska oraz dr hab. Patryk Piłasiewicz.

 

Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe, m.in.:

  • udzielanie poznańskiej Akademii Muzycznej pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności,
  • promocja osiągnięć artystycznej Akademii,
  • współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami w kraju oraz za granicą w zakresie zadań statutowych,
  • wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z własnymi celami statutowymi,
  • gromadzenie środków pieniężnych i materialnych dla finansowania celów statutowych.

Dane kontaktowe Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu są tożsame z danymi kontaktowymi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prosimy o kontakt z prof. dr hab. Sławomirem Kamińskim – Prezesem Fundacji, w kwestiach organizacji i realizacji wspólnych projektów artystycznych, już na etapie konstruowania założeń merytorycznych danego zadania lub wnioskowania o jego dofinansowanie.

 

Statut Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 


 

Logo