Struktura organizacyjna

Rektor – dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM
Prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych – prof. dr hab. Janusz Stalmierski
Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki – prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
Kanclerz – mgr Marcin Elbanowski
Kwestor – mgr Ewa Białynicka-Birulo

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

Dziekan – prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
Prodziekan – dr hab. Kinga Ceynowa, ad.
Kierownik Katedry Kompozycji – dr hab. Artur Kroschel, prof. AM
Kierownik Katedry Teorii Muzyki – prof. zw. dr hab. Hanna Kostrzewska
Zastępca Kierownika Katedry Teorii Muzyki – dr Mikołaj Rykowski, ad.
Kierownik Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej – prof. dr hab. Warcisław Kunc
Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej – prof. zw. dr hab. Małgorzata Kupsik
Kierownik Pracowni Psychologii Muzyki – dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, ad.
Kierownik Sekcji Fortepianu – prof. dr hab. Anna Kozub

 

Wydział Instrumentalny

Dziekan – prof. zw. dr hab. Alicja Kledzik
Prodziekan – dr Maciej Łakomy, ad.
Prodziekan – mgr Marek Lipiec
Kierownik Katedry Fortepianu, Klawesynu i Organów – prof. zw. dr hab. Alicja Kledzik
Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu – prof. dr hab. Roman Gryń
Kierownik Katedry Perkusji – prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
Kierownik Katedry Jazzu – dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant, prof. AM
Kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych – dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan – prof. dr hab. Marek Moździerz
Prodziekan – dr Szymon Musioł, ad.
Kierownik Katedry Wokalistyki – prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
Kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej – prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski
Kierownik Zakładu Muzyki Operowej – prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

Dziekan – prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka
Prodziekan – prof. dr hab. Marek Gandecki
Kierownik Katedry Chóralistyki – prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej – prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej – ks. dr hab. Mariusz Białkowski, ad.

 

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Dziekan – dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AM
Prodziekan – mgr Jan Mazurek, st. wykł.
Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary – dr hab. Mariusz Derewecki, prof. AM
Zastępca Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary – dr hab. Piotr Niewiedział, ad.
Kierownik Katedry Kameralistyki – prof. dr hab. Bartosz Bryła
Kierownik Katedry Lutnictwa Artystycznego – dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM

Jednostki ogólnouczelniane 

Jednostki międzywydziałowe