Struktura organizacyjna

rektor – prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych – prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prorektor do spraw studenckich i dydaktyki – prof. AMP dr hab. Szymon Musioł
prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni – prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski

 

kanclerz – mgr Marcin Elbanowski, MBA
kwestor – mgr inż. Tomasz Jądrzyk

 

dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa

dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

 

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora

p.o. zastępcy dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

 

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
dr hab. Marianna Majchrzak

 

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
dr Paulina Zarębska

 

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

zastępca  dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr Magdalena Andrys

 

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Pabich

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy

 

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński

 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
wykł. mgr Jan Mazurek

Skip to content