Struktura organizacyjna

rektor – prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych – prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prorektor do spraw studenckich i dydaktyki – dr hab. Szymon Musioł
kanclerz – mgr Marcin Elbanowski
kwestor – mgr Ewa Białynicka-Birulo

dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
dr hab. Kinga Ceynowa

p.o. dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
dr hab. Wojciech Olszewski

 

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Monika Kędziora

zastępca dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr Małgorzata Pawłowska

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
dr hab. Marianna Majchrzak

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
dr Paulina Zarębska

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

zastępca  dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
mgr Magdalena Andrys

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Pabich

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
dr Przemysław Witek

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
dr hab. Krzysztof Sowiński

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
mgr Jan Mazurek

Skip to content