Katedra Musicalu

Śpiew musicalowy to młodsza, działająca w uczelni od 2017 roku specjalność, której utworzenie stanowi odpowiedź na wyraźny wzrost popularności gatunku, który od kilku lat można zaobserwować w polskich teatrach muzycznych i dramatycznych. Ta rdzennie amerykańska forma teatralna łączy śpiew, dialogi mówione i taniec. Jest to gatunekniezwykle różnorodny stylistycznie, syntezujący rozmaite formy muzyczne – od klasycznych po rozrywkowe i współczesne. Studia w zakresie śpiewu musicalowego prowadzone są w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I stopnia w cyklu czteroletnim.

1 grudnia 2020 roku powołana została Katedra Musicalu. Do jej zadań należy m.in.:

  • −  organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej w szczególności opartej na prezentacji efektów kształcenia
  • −  organizowanie i prowadzenie działalności naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
  • −  prowadzenie działalności organizacyjnej, działań inicjujących prace artystyczne i badawcze
  • −  prowadzenie działań promujących ofertę artystyczną i dydaktyczną Akademii
  • −  naukowa i artystyczna współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

 

Członkowie Katedry Musicalu:
prof. dr hab. Marek Moździerz – kierownik prof. AMP dr hab. Ewa Rubinowska
dr Joanna Horodko
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska
mgr Agnieszka Nagórka
mgr Anna Beker
mgr Maria Antkowiak
mgr Agnieszka Adamczak
mgr Katarzyna Węglicka
mgr Damian Aleksander
mgr Filip Chojnacki
mgr Michał Łaszewicz
mgr Leszek Rembowski
mgr Piotr Kaźmierczak
mgr Dariusz Tarczewski
mgr Michał Baranowski
mgr Edyta Krzemień – współpraca