Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Studia Rytmiki w Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Studia Rytmiki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzone są na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki jako specjalność na kierunku kompozycja i teoria muzyki. Kształcenie realizowane jest na poziomie I stopnia – trzyletnich studiów licencjackich – oraz w ramach kształcenia II stopnia – dwuletnich studiów magisterskich.

Studia w zakresie specjalności rytmika obejmują trzy główne płaszczyzny kształcenia: pedagogiczną, artystyczną i rytmikoterapii. W zakresie kształcenia pedagogicznego realizuje się m.in. następujące przedmioty: rytmika, kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa, metodyki poszczególnych przedmiotów oraz praktyki studenckie. W ramach studiów przygotowuje się nauczycieli rytmiki, techniki ruchu, kształcenia słuchu oraz improwizacji fortepianowej.

Pedagogiczne praktyki studenckie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. K. Kurpińskiego w Poznaniu
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Aspekt artystyczny kształcenia obejmujący m.in. takie przedmioty jak: interpretacja ruchowa utworów muzycznych, choreografia muzyki, technika ruchu, mimika i gest sceniczny, taniec historyczny, taniec ludowy i taniec współczesny przygotowuje do wykonawstwa oraz twórczości w dziedzinie kompozycji ruchowej utworów muzycznych.

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego Pauline Oliveros Sound Patterns
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Rytmikoterapia to kolejna ważna płaszczyzna kształcenia w zakresie rytmiki. Specjalistyczne przedmioty realizowane są w ramach studiów magisterskich. Należą do nich m.in.: rytmika z elementami terapii muzyczno-ruchowej, propedeutyka rytmikoterapii, podstawy anatomii, kompensacja i korektywa. Absolwenci pracują m.in.: z seniorami, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, osobami niewidomymi oraz pacjentami zaimplantowanymi wszczepem ślimakowym. Prowadzone w gmachu uczelni zajęcia rytmiki dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu stanowią jednocześnie praktyki dla studentów studiów magisterskich rytmiki.

Rytmika dla seniorów (ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

W uczelni funkcjonuje Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, której kierownikiem jest prof. dr hab. Małgorzata Kupsik. Zadaniem Katedry jest organizacja i prowadzenie pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej w zakresie rytmiki oraz kształcenie kadry. Katedra sprawuje też merytoryczną opiekę nad przedmiotami kierunkowymi na specjalności rytmika. Określa też programy nauczania oraz wymagania egzaminacyjne poszczególnych przedmiotów.

Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego ma zróżnicowany pod względem stylistycznym, formalnym i wyrazowym repertuar, poczynając od interpretacji ruchowych dzieł muzyki dawnej, do utworów kompozytorów XXI wieku. Choreografie muzyki prezentowane były na wielu koncertach w kraju i zagranicą, m.in.: w Genewie, Moskwie, Rydze, Brukseli, Essen, Trossingen, Rennes i Hellerau. W 2016 roku Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu otrzymał II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Rytmiki w Hellerau za kompozycje ruchowe pedagoga uczelni, Agnieszki Chenczke-Orłowskiej.

Absolwenci Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pracują m.in. w przedszkolach, w szkołach muzycznych I i II stopnia, w szkołach baletowych, w szkołach ogólnokształcących, w uczelniach muzycznych w Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku i w Hanowerze, w Instytucie Dalcroze’a w Hellerau, a także w uczelniach kształcących wokalistów, aktorów i pedagogów oraz w specjalistycznych ośrodkach zajmujących się terapią i rehabilitacją.

Obecnie w poznańskiej Akademii Muzycznej studiuje około 30 studentów Rytmiki pod kierunkiem nauczycieli akademickich, wśród których należy wymienić pedagogów prowadzących przedmioty specjalnościowe: prof. dr hab. Małgorzatę Kupsik, dr hab. Kingę Ceynowa, dr Agnieszkę Chenczke-Orłowską, dr Joannę Lange oraz dr Annę Kokocińską. Pedagodzy prowadzą szeroką działalność artystyczną, tworząc kompozycje ruchowe utworów muzycznych oraz prezentując je na wielu koncertach poświęconych rytmice. Ich praca naukowa dotycząca zagadnień metody Emile’a Jaques-Dalcroze’a obejmuje prezentację wyników prowadzonych prac na konferencjach w kraju i zagranicą oraz publikacje artykułów poświęconych problematyce rytmiki, choreografii muzyki i improwizacji fortepianowej.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jest obecnie ważnym i stale rozwijającym się ośrodkiem rytmiki w Polsce. Tutaj odbywają się ogólnopolskie i międzynarodowe sesje naukowe, konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom rytmiki, kompozycji ruchowej, kształcenia słuchu, improwizacji fortepianowej i rytmikoterapii. Wyrazem wypływających z bogatych tradycji aspiracji artystycznych Poznania są organizowane cyklicznie przez Katedrę Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Rytmiki – Triennale Choreografii Muzyki.

 

Zdjęcia i filmy dokumentujące działalność Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

 

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego
Fryderyka Chopina Mazurek D-dur op. 33
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Andrzeja Panufnika Arbor CosmicaXI Ewokacja
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Oli Gjeilo Northern Lights
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego
Jakuba Królikowskiego Für Karlheinz
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Mateusza Ryczka Rings of Saturn
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Jarka Kordaczuka Multiroom, cz. I Foyer
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Joanny Lange utworu muzycznego
Karola Szymanowskiego I Kwartet smyczkowy C dur op. 37, cz. II Andantino semplice, in modo d’una canzona
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Joanny Lange utworu muzycznego
Karola Szymanowskiego I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, cz. I Lento assai. Allegro Moderato
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

 

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Jarka Kordaczuka Multiroom, cz. I Foyer
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Oli Gjeilo Northern Lights
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)