Instytut Wokalistyki

Historia

Instytut Wokalistyki jest jednostką dydaktyczną uczelni, która powstała na bazie działającego wcześniej Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu w wyniku zmian strukturalnych. Instytut ma niezwykle bogatą historię – początki działalności sięgają 1920 roku, kiedy to powstała Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu, a pierwszym dyrektorem był Henryk Opieński. Powołanych zostało wówczas pięć klas reprezentujących nauczanie różnych specjalności: teorii muzyki, fortepianu, instrumentów smyczkowych, instrumentów dętych oraz śpiewu. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku Akademia wznowiła swoją działalność – od roku 1947 już pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Funkcjonowała w oparciu o pracę czterech Wydziałów: I – Teorii Specjalnej i Kompozycji, II – Instrumentalnego, III – Wokalnego, IV – Nauczycielskiego. Ponad 100-letnia tradycjaobecności śpiewu w Akademii Muzycznej w Poznaniu jest niezwykle bogata – Instytut Wokalistyki może zatem poszczycić się długą listą nazwisk wybitnych pedagogów oraz absolwentów, a także szeregiem znakomitych osiągnięć artystycznych i naukowych.

 

Charakterystyka

W Instytucie Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzone są zajęcia na kierunku wokalistyka w specjalnościach śpiew solowy i śpiew musicalowy.
W ramach Instytutu działają:

 • −  Katedra Wokalistyki
 • −  Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej
 • −  Katedra Musicalu
 • −  Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej.

  Instytut prowadzi studia stacjonarne I stopnia (czteroletnie) i II stopnia (dwuletnie). Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, naukowej oraz dydaktycznej w zakresie śpiewu solowego oraz śpiewu musicalowego.

 


 

Studia I stopnia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy chórzysty i solisty w zawodowych zespołach wokalnych teatrów operowych, musicalowych i filharmonii, a także wokalnych zespołach kameralnych. W indywidualnych przypadkach posiada już umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji dzieła muzycznego i podjęcie pracy śpiewaka-solisty teatrów operowych, operetkowych i musicalowych. Podczas studiów I stopnia znaczący nacisk położony jest na poznanie podstaw sztuki gry aktorskiej, co predestynuje absolwentów do pojęcia pracy scenicznej. Absolwent może prowadzić działalność artystyczną w instytucjach kultury i mediach. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia. Ze względu na specyfikę kierunku, na tym poziomie kształcenia nie jest realizowany blok przedmiotów pedagogicznych, w związku z czym absolwent studiów I stopnia nie może prowadzić działalności pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym.

 

Studia II stopnia

Absolwent jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka – wokalisty, solisty teatrów operowych i muzycznych. Cechuje go wysoko rozwinięta osobowość artystyczna. Posiada wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne dotyczące kierunku studiów i wykonywanego zawodu. Osiągnął gruntowną znajomość repertuaru i umiejętność komunikowania się przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Przygotowany jest do podejmowania działań artystycznych i organizacyjnych, uczestniczenia w pracach zespołowych i krytycznej ocenyprzedsięwzięć artystycznych. W programie studiów magisterskich realizowane są przedmioty wchodzące w skład bloku pedagogicznego, w związku z czym absolwent studiów II stopnia może prowadzić działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne.

Instytut Wokalistyki poprzez aktywność jednostek merytorycznych prowadzi działalność artystyczną i badania naukowe oraz jest organizatorem:

 • −  międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych
 • −  Ogólnopolskich Mistrzowskich Kursów Wokalnych
 • −  cyklicznych koncertów instytutowych zatytułowanych „Wtorki wokalne”
 • −  przedstawień operowych i koncertów oratoryjno-kantatowych
 • −  przedstawień teatralnych
 • −  koncertów kameralnych
 • −  koncertów dyplomowych.

  Pedagodzy i studenci Instytutu uczestniczą w życiu muzycznym oraz kulturalnym miasta i regionu dzięki:

 • −  współpracy z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 • −  współpracy z Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego i koncertom w Willi

  wśród róż – Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego

 • −  letnim koncertom ratuszowym
 • −  współpracy z instytucjami kultury miasta Poznania przy realizacji projektów

  artystycznych (Centrum Kultury ZAMEK, Teatr Muzyczny, Teatr Polski, Pałac

  Działyński – PAN, Teatr Dramatyczny w Gnieźnie). Instytut sprawuje opiekę merytoryczną nad:

 • −  Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach
 • −  Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach
 • −  Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku
 • −  Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie

Fot. M. Ośko – W.A. Mozart – Bastien und Bastienne ( Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015)

page3image38276144

page4image38244624

Fot. M. Ośko – W.A. Mozart – Bastien und Bastienne ( Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015)

page5image38284880

Fot. M. Leśkiewicz – R. Goscinny: Mikołajek i inne chłopaki (Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015)

page5image38285088

Fot. T. Boniecki – R. Goscinny: Mikołajek i inne chłopaki (Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015)

page6image38259968

Fot. K. Shaushyshvili – G. Puccini: Suor Angelica (Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2017)

page7image38236352

Fot. K. Shaushyshvili – G. Puccini: Suor Angelica (Materiały archiwalne Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2017)