Katedra Lutnictwa Artystycznego

Katedra Lutnictwa Artystycznego

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie lutnictwa artystycznego.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • budowy instrumentów lutniczych,
 • korekty i konserwacji instrumentów lutniczych,
 • teorii i historii sztuki lutniczej,
 • akustyki.

Do jej głównych zadań należą:

 • inicjowanie tematów i prac badawczych i opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
 • organizowanie kursów i konferencji naukowych,
 • publikowanie materiałów naukowych,
 • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
 • pozyskiwanie i zakup materiałów i narzędzi do budowy instrumentów oraz albumów
  i książek do prac teoretycznych dotyczących historii i teorii sztuki lutniczej,
 • współpraca z ośrodkami lutniczymi i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.