Katedra Kameralistyki

Katedra Kameralistyki

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie kameralistyki w ramach własnych specjalności oraz we współpracy z innymi na kierunku instrumentalistyka.

Do jej głównych zadań należą:

  • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór merytoryczny nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
  • organizowanie koncertów, kursów i konferencji naukowych,
  • publikowanie materiałów naukowych, dydaktycznych, redakcyjnych oraz audio w zakresie własnych specjalności oraz we współpracy z innymi,
  • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
  • współpraca z ośrodkami i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.