Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej

Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej powołany w lutym 2020 roku jest merytoryczną jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Instrumentalistyki.

Działalność Zakładu jest kontynuacją aktywności pedagogów klasy akordeonu, która prowadzona była wcześniej w oparciu o przynależność najpierw do Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu (1972-2015), i kolejno do Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu (2016-2019).

Nazwa jednostki odzwierciedla zakres aktywności artystycznej, dydaktycznej i badawczej jej członków. Jest też merytorycznie zgodna z solową i kameralną literaturą akordeonową, która bazuje w olbrzymim stopniu na muzyce naszych czasów. Stąd w zakresie rozwiązywania zagadnień interpretacyjnych muzyki wieków XX i XXI zakładana jest szeroka współpraca z katedrami, m.in. z Katedrą Kompozycji, Katedrą Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, Zakładem Kreacji, Percepcji i Notacji Muzyki, Studiem Muzyki Elektroakustycznej AM w Poznaniu. Akces udziału w pracach Zakładu zgłosili też muzycy innych specjalności, zainteresowani problematyką muzyki współczesnej.

Skład personalny Zakładu Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej:
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba – kierownik (akordeon)
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (akordeon)
prof. dr hab. Janusz Stalmierski (kompozycja)
prof. dr hab. Ewa Murawska (flet)
prof. AMP dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant (kompozycja, fortepian jazzowy)
dr hab. Grażyna Czerwińska (fortepian, kameralistyka)
dr hab. Kinga Ceynowa (rytmika)

Członkowie – obserwatorzy
mgr Paweł Sławiński – doktorant (akordeon)
dr Michał Gajda (akordeon, kameralistyka))
dr Julia Wolańska-Gajda (fortepian, kameralistyka)
dr Łukasz Nowakowski (akordeon)
mgr Michał Cholka (akordeon)
mgr Hubert Lutka – korektor akordeonów

Realizacja zadań Zakładu następuje w szczególności poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i artystycznej w ramach wieloletniego projektu badawczego Akordeonistyka XXI wieku. Instrumentarium, literatura, wykonawstwo, historia dyscypliny,
  • profilowanie tematyki Konferencji Naukowo-Artystycznych oraz programów Międzyuczelnianych Koncertów Muzyki Akordeonowej w ramach organizowanych corocznie w październiku Międzynarodowych Dni Akordeonu AkoPoznań (wykłady, konwersatoria, seminaria, warsztaty, wystawy), majowych warsztatów i Poranków z Muzyką Akordeonową, koncertów z cyklu Akordeon w Akademii,
  • inicjowanie i organizacja prac badawczych, sesji, koncertów adresowanych do całego środowiska akademickiego uczelni, dotyczących zagadnień szeroko rozumianej kultury muzycznej wieków XX i XXI, m.in. profilowanie tematyki kolejnych edycji Forów Akademickich z odniesieniem do programów festiwalu muzyki współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna; koncertów z cyklu Laureaci Konkursów Muzycznych, Nasza Przyszłość itp.,
  • przygotowywanie i wdrażanie studentów do prowadzenia pracy badawczej i działalności artystycznej; koordynacja prac studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Akordeonistów,
  • rozwijanie kontaktów artystycznych i naukowych z ośrodkami akordeonowymi w kraju i na świecie oraz aktywizacja środowiska akordeonowego szkół muzycznych I i II st. w skali regionu i kraju,

 

Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań 2019 – akordeoniści z Polski, Czech, Niemiec, Litwy, Chorwacji i Kanady: