Marianna Majchrzak

!cid_55133A75-78E1-4181-A82A-7F03087C2443Marianna MAJCHRZAK
Doktor

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

Skip to content