Aktualności

List popierający inicjatywę Scholars at Risk

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym listem podpisanym przez 20 sygnatariuszy, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, skierowanym do Prezydenta Turcji, popierającym inicjatywę sieci Scholars at Risk, protestującej przeciw fali represji, która dotknęła środowisko akademickie tego kraju:

Joint public letter in support of Turkish higher education