prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski

Pianista i pedagog, od blisko 60 lat związany z poznańską Akademią Muzyczną, należy do grona czołowych nauczycieli akademickich tej uczelni.

Jako pianista – solista i kameralista, koncertował w kraju i za granicą: w Niemczech, Czechach, ZSRR, Holandii, Belgii i we Włoszech. Nagrywał dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dla rozgłośni radiowych we Włoszech, Holandii i Belgii. Występował z niemal wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce pod batutą wielu znakomitych dyrygentów, m.in.: W. Krzemieńskiego, J. Katlewicza, J. Wiłkomirskiego, B. Madeya, S. Wisłockiego, A. Wita, S. Marczyka, A. Cwojdzińskiego, R. Czajkowskiego, W. Michniewskiego, Z. Szostaka, B. Jarmołowicza, A. Bujakiewicza i wielu innych. W dorobku artystycznym posiada wiele prawykonań utworów polskich kompozytorów współczesnych, m.in.: F. Dąbrowskiego, A. Szeligowskiego, A. Koszewskiego, W. Młodziejowskiego, W Rogala, Z. Pietrzaka, J. Wiłkomirskiego, W. Kisera, J. Bauera.

Prof. Waldemar Andrzejewski jest wychowawcą kilkudziesięciu pianistów, z których wielu prowadzi aktywną i wysoko ocenianą działalność artystyczną i pedagogiczną w kraju i za granicą; wielu pracuje na stanowiskach nauczycieli akademickich w polskich wyższych uczelniach muzycznych, w tym na stanowisku profesora. Jego studenci i wychowankowie zdobyli ponad 70 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych. Wieloletnia i owocująca wieloma sukcesami działalność pedagogiczna prof. Andrzejewskiego obejmuje także średnie szkolnictwo muzyczne.

Znaczące są zasługi prof. Andrzejewskiego dla rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz dla rozwoju kadry naukowej i dydaktyczno-artystycznej. Pełnił funkcję rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w latach 1981-1987, prorektora AM w latach 1972-1981, kierownika Katedry Fortepianu w latach 1987-1999, członka Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w czterech kadencjach (1987-1999) i wiceprzewodniczącego tej Rady w latach 1996-1999, członka sekcji szkół artystycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1987-1999, promotora w 9 przewodach kwalifikacyjnych I stopnia (przewodach doktorskich), recenzenta w blisko stu postępowaniach kwalifikacyjnych do tytułu profesora i w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia (doktorskich i habilitacyjnych).

Prof. Waldemar Andrzejewski jest zapraszany do Jury wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych oraz do prowadzenia licznych warsztatów pianistycznych i kursów mistrzowskich. Jest też ekspertem w zakresie instrumentalistyki w pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Za swoją działalność artystyczną, dydaktyczną oraz zasługi w propagowaniu polskiej kultury muzycznej został odznaczony wieloma państwowymi i resortowymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Gloria Artis” , a także trzykrotnie Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło prof. Waldemara Andrzejewskiego statuetką Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.