Krzysztof Sowiński


Krzysztof Sowiński

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr hab., AM Poznań, 2014

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Kameralistyka fortepianowa

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 roku uzyskał III nagrodę na Europejskim Konkursie Pianistycznym im. C. Kahna w Paryżu. Otrzymywał stypendia artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, im. F. Liszta we Wrocławiu oraz Ministra Kultury i Sztuki.

Występuje jako solista i kameralista na terenie całego kraju, jak też w Niemczech, Rosji (Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie), Szwecji, Hiszpanii, we Włoszech (Sycylia) i na Węgrzech. Partnerował takim artystom, jak: śpiewaczka Iwona Hossa, skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, altowioliści Stefan Kamasa, Lech Bałaban, Katarzyna Budnik-Gałązka, wiolonczeliści Dominik Połoński, Roman Jabłoński, Andrzej Wróbel i wielu innym. Wraz z klarnecistą Bogusławem Jakubowskim dokonał nagrania płyty pt. Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku z utworami Carla Loewego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Waldemara Sutryka i Artura Cieślaka, płytę Sonatas z udziałem wiolonczelisty Macieja Mazurka – na płycie znajdują się kompozycje Luigiego Boccheriniego, Ludwiga van Beethovena oraz Dymitra Szostakowicza – a także płytę pt. Xaver Scharwenka – piano & chamber music prezentującą solowe i kameralne utwory kompozytora (współwykonawcami są: skrzypek Bartosz Bryła, altowiolista Michał Bryła i wiolonczelista Tomasz Lisiecki). Z altowiolistą Lechem Bałabanem nagrał płyty: Viola & Piano Duo z utworami Ernsta Blocha, Philippa Scharwenki, Dymitra Szostakowicza oraz płytę Polish Viola Music XXI zawierającą najnowsze dzieła kompozytorów polskich.

W latach 1993-2001 był asystentem w Katedrze Fortepianu w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego. W 1999 uzyskał kwalifikacje I stopnia. Od początku swojego zatrudnienia współpracuje z klasą wiolonczeli, a od roku 2005 z klasą altówki w charakterze pianisty-akompaniatora. Współpraca ta wielokrotnie owocowała osiągnięciami studentów na konkursach krajowych oraz zagranicznych (Czechy, Słowacja, Austria), a także wyróżnieniami dla pianisty za twórczy wkład w prezentacje konkursowe. Brał udział w wielu kursach pianistycznych i kameralnych prowadzonych przez wykładowców z Polski i z zagranicy. Od wielu lat uczestniczy też w letnich akademiach muzycznych. W latach 2006-2010 pracował w filii poznańskiej Akademii w Szczecinie prowadząc klasę fortepianu. Przez wiele był też wykładowcą fortepianu w OSM (Poznańskiej Szkole Talentów). Współpracował z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Gaude Polonia prowadząc zajęcia w zakresie studiów podyplomowych w specjalności kameralistyka fortepianowa. Jest wykładowcą na warsztatach pianistycznych, zasiada w jury krajowych i europejskich konkursów muzycznych. Dokonał kilkunastu prawykonań utworów kompozytorów polskich. Obecnie pracuje na stanowisku profesora AM, prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie kameralistyki. Za wieloletnią pracę w macierzystej uczelni odznaczony został Brązowym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. W latach 2012-2016 był prodziekanem Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, a od 2016 jest jego dziekanem. Jest członkiem zarządu Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Zatrudnienie na Wydziale
V

Prowadzone przedmioty, Wydział
Praca z pianistą,
Kameralistyka,
Fortepian (studia niestacjonarne)
Metodyka dla pianistów (studia niestacjonarne)

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Kontakt:
ksowinskipiano@onet.eu
ksowinski@amuz.eu.pl