Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie przyznania pomocy materialnej w semestrze letnim

KOMUNIKAT

w sprawie przyznania pomocy materialnej w semestrze letnim

roku akademickiego 2014/2015

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2015 r.

Studenci, którzy w semestrze zimowym pobierali stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie – wypełniają jedynie druk – załącznik nr 6 (do pobrania ze strony internetowej Uczelni), który są zobowiązani złożyć w swoim dziekanacie.

Informuję, że w przypadku niedostarczenia w/w załącznika stypendium nie będzie wypłacane.

 

                                                                                                                  Prorektor

            ds. studenckich i dydaktyki

dr hab. Krzysztof Przybyłowicz, prof. AM

Poznań, dnia 09.01.2015 r.

Załącznik-nr-6 na semestr letni