Kierownicy Katedr i Zakładów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

prof. zw. dr hab. Hanna Kostrzewska – kierownik Katedry Teorii Muzyki

prof. zw. dr hab. Małgorzata Kupsik – kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

prof. zw. dr hab. Lidia Rydlewicz-Zielińska – kierownik Studium Muzyki Elektroakustycznej

dr hab. Katarzyna Taborowska – kierownik Zakładu Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych

dr hab. Artur Kroschel – kierownik Katedry Kompozycji

prof. dr hab. Warcisław Kunc – kierownik Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej

dr Mikołaj Rykowski – zastępca kierownika Katedry Teorii Muzyki

 

Wydział Instrumentalny

prof. zw. dr hab. Anna Organiszczak – kierownik Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu

dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM – kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych

dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant, prof. AM – kierownik Katedry Jazzu

prof. zw. dr hab. Roman Gryń – p.o. kierownik Katedry Instrumentów Dętych

prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki – kierownik Katedry Kameralistyki

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz – kierownik Katedry Perkusji

dr Rafał Rachwał – zastępca kierownika Katedry Instrumentów Dętych

 

Wydział Wokalno-Aktorski

prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil – kierownik Katedry Wokalistyki

prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski – kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz – kierownik Zakładu Muzyki Operowej

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz – kierownik Katedry Chóralistyki

prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski – kierownik Katedry Edukacji Muzycznej

ks. dr hab. Mariusz Białkowski – kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej

dr Paweł Łuczak – kierownik Zakładu Emisji Głosu

 

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM – kierownik Katedry Lutnictwa

prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła – kierownik Katedry Kameralistyki

prof. dr hab. Mariusz Derewecki – kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych

dr hab. Piotr Niewiedział – zastępca kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych

 

Jednostki międzywydziałowe

st. wykł. Anna Rychlewska – Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego

prof. zw. dr hab. Anna Kozub – kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

st. wykł. Donata Żukowska – kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

 

Skip to content