Kierownicy Katedr i Zakładów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

prof. zw. dr hab. Hanna Kostrzewska – Kierownik Katedry Teorii Muzyki

prof. zw. dr hab. Małgorzata Kupsik – Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

prof. zw. dr hab. Lidia Rydlewicz-Zielińska – Kierownik Studium Muzyki Elektroakustycznej

dr hab. Katarzyna Taborowska – Kierownik Zakładu Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych

dr hab. Artur Kroschel – Kierownik Katedry Kompozycji

prof. dr hab. Warcisław Kunc – Kierownik Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej

dr Mikołaj Rykowski – Zastępca Kierownika Katedry Teorii Muzyki

 

Wydział Instrumentalny

prof. zw. dr hab. Anna Organiszczak – Kierownik Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu

dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM – Kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych

dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant, prof. AM – Kierownik Katedry Jazzu

prof. zw. dr hab. Roman Gryń – p.o. Kierownik Katedry Instrumentów Dętych

prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki – Kierownik Katedry Kameralistyki

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz – Kierownik Katedry Perkusji

dr Rafał Rachwał – Zastępca Kierownika Katedry Instrumentów Dętych

 

Wydział Wokalno-Aktorski

prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil – Kierownik Katedry Wokalistyki

prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski – Kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz – Kierownik Zakładu Muzyki Operowej

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz – Kierownik Katedry Chóralistyki

prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski – Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej

ks. dr hab. Mariusz Białkowski – Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej

dr Paweł Łuczak – Kierownik Zakładu Emisji Głosu

 

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM – Kierownik Katedry Lutnictwa

prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła – Kierownik Katedry Kameralistyki

prof. dr hab. Mariusz Derewecki – Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych

dr hab. Piotr Niewiedział – Zastępca Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych

 

Jednostki międzywydziałowe

st. wykł. Anna Rychlewska – Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego

prof. zw. dr hab. Anna Kozub – Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

st. wykł. Donata Żukowska – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych