Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki – konsultacje 2020/2021

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

dyrektor: dr hab. Kinga Ceynowa
z-ca dyrektora: dr Małgorzata Pawłowska

  • Katedra Kompozycji – kierownik dr hab. Artur Kroschel
  • Katedra Teorii Muzyki – kierownik dr hab. Mikołaj Rykowski
  • Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej – kierownik prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
  • Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej – kierownik dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba

Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w pięciu specjalnościach:

  • kompozycja (I, II st.) – specjalizacja: muzyka filmowa (II st.)
  • teoria muzyki (I, II st.)
  • rytmika (I i II st.)
  • publicystyka muzyczna (I st.) – również dla osób bez przygotowania muzycznego
  • kompozycja elektroakustyczna (I st.) – również dla osób bez przygotowania muzycznego

 

 

Koordynatorzy:

Katedra Kompozycji
Specjalność: kompozycja
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska – azdrojeksuchodolska@amuz.edu.pl
Specjalność: kompozycja elektroakustyczna
dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba – ktaborowska@amuz.edu.pl

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
dr Anna Kokocińska – akokocinska@amuz.edu.pl

Katedra Teorii Muzyki
Specjalność: teoria muzyki
dr hab. Mikołaj Rykowski – mrykowski@amuz.edu.pl
Specjalność: publicystyka muzyczna
dr Stefan Drajewski – sdrajewski@amuz.edu.pl

Pedagodzy instytutu:

Katedra Kompozycji:

prof. dr hab. Janusz Stalmierski
prof. dr hab. Lidia Zielińska
prof. dr hab. Zbigniew Kozub
prof. AMP dr hab. Rafał Zapała
dr hab. Artur Kroschel
dr hab. Monika Kędziora
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba
dr Ewa Fabiańska-Jelińska
dr Barbara Kaszuba
dr Alina Kubik
dr Radosław Mateja
dr Michał Janocha
dr Michał Garstecki
mgr Wojciech Kaszuba

Katedra Teorii Muzyki:

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
prof. dr hab. Marcin Sompoliński
dr hab. Halina Lorkowska
dr hab. Mikołaj Rykowski
dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik
dr Julia Gołębiowska
dr Małgorzata Pawłowska
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak
dr Stefan Drajewski
dr Iwona Fokt
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
mgr Maria Majewska-Mocek

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej:

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
dr Agnieszka Chenczke-Orłowska
dr Joanna Lange
dr Anna Kokocińska
dr hab. Kinga Ceynowa
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
dr Anna Kędzierska
mgr Emilia Pankowiak

Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej:

dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr Ewa Fabiańska-Jelińska

dr Anna Kędzierska
dr Alina Kubik
dr Michał Janocha

pedagog współpracujący:
mgr Wojciech Kaszuba

Skip to content