Instytut Edukacji Artystycznej – konsultacje 2020/2021

Instytut Edukacji Artystycznej

dyrektor: prof. dr hab. Przemysław Pałka
z-ca dyrektora: mgr Magdalena Andrys

  • Katedra Edukacji Muzycznej – kierownik prof. dr hab. Leon Zaborowski
  • Katedra Muzyki Kościelnej – kierownik ks. dr hab. Mariusz Białkowski
  • Zakład Emisji Głosu – kierownik dr hab. Paweł Łuczak

Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w dwóch specjalnościach:

  • edukacja muzyczna (I i II st.)
  • muzyka kościelna (I i II st.)

Koordynatorzy:

Specjalność: edukacja muzyczna
mgr Magdalena Andrys – mandrys@amuz.edu.pl
Specjalność: muzyka kościelna
ks. dr hab. Mariusz Białkowski – mbialkowski@amuz.edu.pl

Dyżurni pedagodzy:

dyrygowanie:
dr hab. Marianna Majchrzak – mmajchrzak@amuz.edu.pl
emisja Głosu:
dr hab. Paweł Łuczak – pluczak@amuz.edu.pl
kształcenie Słuchu:
dr Anna Kędzierska – akedzierska@amuz.edu.pl
fortepian:
dr hab. Barbara Dmochowska – bdmochowska@amuz.edu.pl
organy (specjalność muzyka kościelna):
prof. dr hab. Elżbieta Karolak – ekarolak@amuz.edu.pl