Aktualności

Informacje dotyczące termomodernizacji budynków państwowych uczelni artystycznych

W dniu 14.10.2015 roku, Pani Profesor Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków europejskich w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013.

Wartość całkowita projektu wynosi 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.

W ramach projektu opracowane zostaną audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków.

Jest to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem jest wsparcie efektywności energetyczne i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 uczelniami z terenu całego kraju:

 • Akademią Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
 • Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • Akademią Muzyczną w Krakowie,
 • Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
 • Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Akademią Sztuki w Szczecinie,
 • Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 • Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi.

logo_termo