Aktualności

Godziny rektorskie-ogłoszenie

KOMUNIKAT

 

W dniu 1 kwietnia w celu umożliwienia udziału w otwartej próbie generalnej
i koncercie Rektor ogłasza godziny rektorskie w godzinach 11.30 – 22.00.

Rektor zaprasza również wszystkich chętnych pracowników administracyjnych na powyższą próbę, która rozpocznie się o godzinie 12.00.

 

REKTOR