Kurs mistrzowski

08.05.2022

Mistrzowski kurs wokalny prof. Piotra Micińskiego/8-10.05.2022

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert z udziałem Bbig Bandu Akademii z udziałem gościa specjalnego Andrzeja Maliszewskiego

Koncert

08.05.2022

Aleksander Maliszewski i Big Band Akademii/8.05.2022

Warsztaty

08.05.2022

Warsztaty Koła Edukacji Muzycznej/8.05.2022

Zdjęcie przedstawia rekę artysty opartą na akordeonie

Audycja

08.05.2022

Audycje akordeonowe/8.05.2022

Kurs mistrzowski

09.05.2022

Mistrzowski kurs wokalny prof. Piotra Micińskiego/8-10.05.2022

Koncert

09.05.2022

VI Międzynarodowe Forum Altówkowe – Koncert/9.05.2022

Tomasz Zagórski

Koncert

09.05.2022

Koncert w 1. rocznicę śmierci prof. Tomasza Zagórskiego/9.05.2022

Forum

09.05.2022

VI Międzynarodowe Forum Altówkowe/9-12.05.2022

Forum

10.05.2022

VI Międzynarodowe Forum Altówkowe/9-12.05.2022

Kurs mistrzowski

10.05.2022

Mistrzowski kurs wokalny prof. Piotra Micińskiego/8-10.05.2022