Place: ul. Okólnik 2

Kolorowy obrazek na slajder

Auditions Przesłuchania

13.11.2022

Przesłuchania kandydatów do European Union Youth Orchestra/13.11.2022

Kolorowy obrazek na slajder

Auditions Przesłuchania

12.11.2022

Przesłuchania kandydatów do European Union Youth Orchestra/12.11.2022