Place: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. A. Fiedlera w Poznaniu

Afisz może zachęcać do śledzenia efektów projektu edukacyjnego pt. Muzykujmy RAZEM

Projekt edukacyjny

22.05.2023

Twórcza edukacja w ramach projektu “Muzykujmy RAZEM”/22.05.2023