Place: Studio OśKa (sala 233)

Spotkanie

29.05.2019

XXV Spotkanie z cyklu Goście “Muzyki z Prądem”: Barbara Okoń-Makowska (UMFC)

XXIV Spotkanie z cyklu “Goście Muzyki z prądem” – Krzysztof Gawlas (Uniwersytet Śląski)

Warsztaty Wykład

27.04.2019

XXIV Spotkanie z cyklu “Goście Muzyki z prądem” – Krzysztof Gawlas (Uniwersytet Śląski)

XXIV Spotkanie z cyklu “Goście Muzyki z prądem” – Krzysztof Gawlas (Uniwersytet Śląski)

Warsztaty Wykład

26.04.2019

XXIV Spotkanie z cyklu “Goście Muzyki z prądem” – Krzysztof Gawlas (Uniwersytet Śląski)

Warsztaty Wykład

25.04.2019

XXIV Spotkanie z cyklu “Goście Muzyki z prądem” – Krzysztof Gawlas (Uniwersytet Śląski)