Place: Siedziba ORSP, ul. Bukowska 34, Poznań

Afisz może zachęcać do przyjscia na warsztaty

Warsztaty

05.04.2023

Mirosław Chilmanowicz – Warsztaty dla tamburmajorów/5.04.2023