Place: Sala 259

Afisz może zachęcać do przyjścia na kurs dla wiolonczelistów

Kurs mistrzowski

19.04.2023

Prof. Michał Dmochowski – kurs wiolonczelowy/19.04.2023

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

05.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 3

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

04.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 2

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

03.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 1