Place: sala 209

Afisz przedstawia fragmenty ulicy i kolorowych kamieniczek w rozmyciu; afisz może zachęcać do przyjścia na wydarzenia Konferencji poświęconej francuskiemu ballet de cour

Kurs Sesja artystyczno-naukowa

25.05.2022

Sesja “Od zmierzchu do świtu, czyli ballet de cour”/24-26.05.2022

Afisz przedstawia fragmenty ulicy i kolorowych kamieniczek w rozmyciu; afisz może zachęcać do przyjścia na wydarzenia Konferencji poświęconej francuskiemu ballet de cour

Kurs Sesja artystyczno-naukowa Warsztaty

26.05.2022

Sesja “Od zmierzchu do świtu, czyli ballet de cour”/24-26.05.2022

Koncert Kurs Warsztaty Wykład

06.04.2022

Kurs interpretacji i improwizacji muzyki XVI i XVII wieku/4-6.04.2022

Koncert Kurs Warsztaty Wykład

04.04.2022

Kurs interpretacji i improwizacji muzyki XVI i XVII wieku/4-6.04.2022

Koncert Kurs Warsztaty Wykład

05.04.2022

Kurs interpretacji i improwizacji muzyki XVI i XVII wieku/4-6.04.2022

Koncert Warsztaty Wykład

17.12.2021

Akademicki Poznań 2021/Prof. Menno van Delft

Koncert Warsztaty Wykład

16.12.2021

Akademicki Poznań 2021/Prof. Menno van Delft

Koncert Warsztaty Wykład

15.12.2021

Akademicki Poznań 2021/Prof. Menno van Delft

Koncert Wykład

16.12.2021

Czwartki z muzyką dawną/16.12.2021