Place: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Nr 2 im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

Koncert Warsztaty Wykład

05.11.2021

IV Poznańska Jesień Harfowa