Place: Polski Teatr Tańca - Duże studio, ul. Taczaka 8, Poznań

Przedstawienie

10.05.2023

“Serce nie sługa” – przedstawienie/10.05.2023, pokaz 2

Przedstawienie

10.05.2023

“Serce nie sługa” – przedstawienie/10.05.2023, pokaz 1

Afisz może zachęcać do przyjścia na spektakl

Spektakl

23.04.2023

W.A. Mozart – Wesele Figara/23.04.2023

Afisz może zachęcać do przyjścia na spektakl

Spektakl

22.04.2023

W.A. Mozart – Wesele Figara/22.04.2023

rysunek przedstawia postać z widłami - starca

Spektakl operowy

14.10.2022

Stanisław Moniuszko – WIDMA/14.10.2022/2 pokaz

rysunek przedstawia postać z widłami - starca

Spektakl operowy

14.10.2022

Stanisław Moniuszko – WIDMA/14.10.2022/1 pokaz

Koncert

01.12.2021

SYMULARIS 3/Koncert Studia Muzyki Elektroakustycznej