Place: ONLINE

Webinar

20.11.2021

Fonetyka języka czeskiego w śpiewie klasycznym – webinar ONLINE

Webinar

10.12.2021

Fonetyka języków obcych w śpiewie klasycznym

Koncert Konkurs Kurs mistrzowski ONLINE Projekt edukacyjny Warsztaty

26.11.2021

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2021

Koncert Konkurs Kurs mistrzowski ONLINE Projekt edukacyjny Warsztaty

28.11.2021

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2021

Koncert Konkurs Kurs mistrzowski ONLINE Projekt edukacyjny Warsztaty

27.11.2021

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2021

Koncert

11.10.2021

Co słychać? Grajmy razem! Taka piosenka…

14.10.2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na YouTube

Koncert

11.06.2021

Scena dęciaków on-line

Konferencja Konferencja naukowa

02.06.2021

Wokół dęciaków on-line

Koncert

27.05.2021

Koncert kompozytorski