Place: EDGE Music Studio, Krańcowa 24

Koncert

04.10.2021

Poznańska Wiosna Muzyczna/Jan Bałaban, Lech Bałaban, Agnieszka Bałaban, Krzysztof Sowiński