Place: Aula Nova

Dyplom Koncert

04.06.2022

Koncert dyplomantów z Orkiestrą Teatru Wielkiego w Poznaniu/4.06.2022

Obrazek z napisem ALLEGRO może zachęcać do przyjścia na koncert w cyklu Przed Konkursem

Koncert

21.05.2022

Koncert z cyklu „Przed konkursem”/21.05.2022

Afiszz zawijasami na beżowym tle może zachęcać do przyjścia na Dyplomy IEA

Dyplom

28.05.2022

Dyplomy licencjackie i magisterskie Instytutu Edukacji Artystycznej/28.05.2022/g. 16:00

Koncert Konferencja Wykład

20.05.2022

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Stanisław Moniuszko in memoriam”/20-21.05.2022

Koncert Konferencja

15.05.2022

„EKOmuzyka” – I Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna/15-16.05.2022

Afisz z zawijasami na seledynowym tle może zachęcać do przyjścia na dyplomy IEA, wymienione są nazwiska wykoanwców

Dyplom

28.05.2022

Dyplomy licencjackie i magisterskie Instytutu Edukacji Artystycznej/28.05.2022/g. 19:00

Afisz może zachęcać do przyjścia na dyplomy dyrygentów kierunku dyrygentura chóralna

Dyplom

27.05.2022

Dyplomy licencjackie i magisterskie dyrygentury chóralnej/27.05.2022

Afisz może zachęcać do przyjścia na recital dyplomowy studentów dyrygentury chóralnej

Dyplom

26.05.2022

Dyplomy licencjackie i magisterskie dyrygentury chóralnej/26.05.2022

Afisz koncertu Gratias Tibi Deo

Koncert

22.05.2022

Koncert – Gratias Tibi ago/22.05.2022

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022