Place: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 2

Baner może zachęcać dod zgłaszania się na Kongres chorału gregoriańskiego

Kongres Wykład

11.05.2023

II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego,10-11.05.2023/dzień 2