Wydarzenia

Publikacje
09 - 10.04.2019, 10:30 - Sala Prezydencka

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Musica practica, musica theoretica”

Konferencja naukowa Sala Prezydencka

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
Musica practica, musica theoretica
W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego: poetyka, stylistyka, technika

 

Program

WTOREK, 9 KWIETNIA 2019, SALA PREZYDENCKA, GODZ. 10.30
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska, dr Mikołaj Rykowski
Uroczyste otwarcie konferencji
JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

10.45-11.30
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wokół muzycznego idiomu – znaczenie, nacechowanie, zastosowanie
wykład inauguracyjny

SESJA I
Oblicza idiomu
prowadzenie dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka
11.30-12.00
dr Małgorzata Grajter
Akademia Muzyczna Łódź
Czy muzyka jest „przetłumaczalna”? Teoria treści inwariantnej w badaniach nad transkrypcjami i aranżacjami muzycznymi

12.00-12.30
PhD Joan Grimalt
Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona
Emblems and Isotopies as Tools to the Study of Idiomatic Musical Features

12.30-13.00
przerwa na kawę

13.00-13.30
dr Mikołaj Rykowski
Akademia Muzyczna Poznań
Definiując kompozytorski idiom – rozważania o epoce globalizacji

13.30-14.00
mgr Magdalena Nowicka-Ciecierska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
W poszukiwaniu idiomu(ów) i tożsamości muzyki współczesnej. Wokół refleksji Andrzeja Chłopeckiego

14.00-14.30
mgr Krzysztof Wyglądacz
Akademia Muzyczna Katowice
Pauza a muzyczny dowcip w twórczości instrumentalnej kompozytorów niemieckich okresu klasycyzmu

14.30-16.00
przerwa na obiad

SESJA II
Idiomy przeszłości – konfrontacje
prowadzenie dr Mikołaj Rykowski
16.00-16.30
PhD Kerri Kotta
Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin
Unfolding Responses. On Musical Dramaturgy of Instrumental Music of Early Beethoven

16.30-17.00
dr Julia Gołębiowska
Akademia Muzyczna Poznań
Źródła i uwarunkowania idiomu kompozytorskiego Zygmunta Noskowskiego

17.00-17.15
przerwa na kawę

17.15-17.45
dr Łukasz Kaczmarek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wybrane motywy freudowskie w twórczości kompozytorów młodopolskich

17.45-18.15
PhD candidate Tomislav Bužić
Kunstuniversität Graz
Tracing Similarities between Schnittke’s Polystylism and Szymański’s Surconventionalism

19.00
Aula Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Koncert Katedry Kompozycji
Koncert towarzyszący obradom XVI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica”
Przygotowanie dr hab. Artur Kroschel
Słowo o muzyce Małgorzata Pawłowska, Mikołaj Rykowski

Nadchodzące wydarzenia

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

01.04.2023

Koncert muzyki XX i XXI wieku NON MOLTO / 3

Afisz może zachęcać do przyjścia na wykład

Wykład

03.04.2023

Akademicki Poznań – Yuval Weinberg – WYKŁAD/3.04.2023

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

03.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 1

Koncert Konferencja Wykład

04.04.2023

XIX Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica”: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, 4-5.04.2023/dzień 1