Wydarzenia

XV Międzynarodowa Konferencja “Musica practica, musica theoretica”


XV Międzynarodowa
Konferencja Musica practica, musica theoretica

Powtórzenie w muzyce. Ontologia, aksjologia, konteksty

 

Do pobrania: Konferencja MPMT 2018 – program

WTOREK, 17 KWIETNIA 2018, SALA PREZYDENCKA, GODZ. 10.30

Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska, dr Mikołaj Rykowski

Uroczyste otwarcie konferencji:
JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska

10.45-11.15
wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
Ontologia powtórzenia w kulturze

SESJA I
Powtórzenie
prowadzenie prof. dr hab. Anna Nowak

11.15-11.45
Jagna Dankowska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Esencjalne zagadnienie powtórzenia w muzyce

11.45-12.15
Krzysztof Baculewski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Repetitio est mater studiorum

12.15-13.00
przerwa na kawę

13.00-13.30
Mikołaj Rykowski
Akademia Muzyczna, Poznań
Powtórzenie i redystrybucja – elementy glokalne w muzyce Franza Xavera Scharwenki

13.30-14.00
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
Akademia Muzyczna, Poznań
Poczucie chaosu i porządku: o niektórych uwarunkowaniach percepcji muzyki

14.00-14.30
Violetta Przech
Akademia Muzyczna, Bydgoszcz
Przymus powtarzania? O muzyce Tomasza Sikorskiego

14.30-16.00
przerwa na obiad

SESJA II
Idea czy przymus powtarzania?
prowadzenie dr Mikołaj Rykowski

16.00-16.30
Anna Nowak
Akademia Muzyczna, Bydgoszcz
Idea ponawiana jako postępowanie kompozytorskie. Twórczość Hanny Kulenty

16.30-17.00
Paolo Rosato
Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi”, Fermo, Włochy
Repetition between Aesthetic Choices and Organic Processes in Modal and Tonal Music

17.00-17.15
przerwa na kawę

17.15-17.45
Marta Tabakiernik
Uniwersytet Warszawski
Kilka odsłon muzycznego „kanibalizmu”: Philip Corner, Richard Beaudoin, Simon Steen-Andersen

19.00

Aula Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Koncert Katedry Kompozycji
Powtórzenie w muzyce – muzyka w powtórzeniu

przygotowanie dr hab. Artur Kroschel
słowo o muzyce Małgorzata Pawłowska

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Teorii Muzyki