Wydarzenia

XIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Zaproszenie

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza Szanownych Państwa do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Tożsamość kulturowa w europejskiej tradycji muzycznej – która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Sali Prezydenckiej Akademii.

W badawczym centrum obrad sytuuje się problematyka dzieła muzycznego oraz różnego rodzaju relacji między teorią a praktyką artystyczną i kompozytorską. Ten krąg zagadnień proponujemy ująć w perspektywie poczucia tożsamości kulturowej odniesionej do tradycji europejskiej. Takie ukierunkowanie naukowego programu konferencji wynika z przekonania, że właśnie owo poczucie znacząco wpływa na istotę praktyki artystycznej, także muzycznej: na preferencje stylistyczne twórców, na wybór stosowanych przez nich technik i środków kompozytorskich, a ostatecznie – na kreowane w tym obrębie wartości artystyczne i estetyczne.

Proponujemy Państwu następujące obszary badawczych poszukiwań:
● Tożsamość kulturowa – semantyczny i historyczny aspekt pojęcia, jej społeczne wyznaczniki (ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej);
● Elementy konstytuujące tożsamość twórcy (w szczególności kompozytora) wpisaną w heterogeniczną kulturę europejską;
● Płaszczyzny dialogu międzykulturowego kreowane w dziele muzycznym;
● „Jedność w różnorodności” a tożsamość i zróżnicowanie kulturowe;
● Dzieło muzyczne – analiza i interpretacja w kontekście poczucia tożsamości kulturowej twórcy;
● Recepcja dzieła muzycznego w perspektywie różnorodności kulturowej.

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji i podanie tytułu wystąpienia oraz abstraktu referatu – maksymalnie 1 strona A4 (w języku polskim i angielskim) – do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Wszelkie dalsze informacje znajdą Państwo w dokumentach do pobrania:

XIII Konferencja “Musica practica, musica theoretica” – Zaproszenie

XIII Conference “Musica practica, musica theoretica” – Invitation

XIII Konferencja “Musica practica, musica theoretica” – Formularz zgłoszeniowy

XIII Conference “Musica practica, musica theoretica” – Application form